Taalbroeders. Gezelles correspondentie met leden van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde

Studiedag Gezellegenootschap

in de KANTL (Gent)

KANTL

In 1886 stond Guido Gezelle mee aan de wieg van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, de huidige KANTL. De taalfanaat Gezelle voerde een drukke briefwisseling met 51 van zijn medeleden, de ‘Taalbroeders’.  Zo’n 1000 brieven van en aan Gezelle, in deze Academie-context, bleven bewaard. Die brieven zijn vandaag alle te raadplegen via GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online, op gezelle.be).

Het Gezellegenootschap, het Gezellearchief en de KANTL belichten deze interessante correspondentie tijdens een studiedag op 26 november.

Bekijk het volledige programma.