Samen-Leesgroep

Een SamenLeesgroep is een bijzondere leesgroep: ze wil personen die niet (meer) lezen aan het lezen brengen en hen van verhalen laten genieten. In een kleine groep worden een kortverhaal en een gedicht gelezen. De begeleider leest hardop voor en pauzeert doorheen de tekst. In die pauzes gaat de groep met elkaar in gesprek. Heel gemoedelijk allemaal, met een kopje koffie in een kleine groep. Je kan ook gewoon luisteren.

Bij deze leesgroep moet je niets voorbereiden of vooraf lezen. Samen lezen is samen genieten!

De SamenLeesgroep vindt plaats op verschillende locaties.

In Sint-Andries (dienstencentrum Meulewech), Sint-Kruis (bibliotheek De Zorge) en Sint-Michiels (bibliotheek Xaverianen) komt de SamenLeesgroep bijeen op een maandag tussen 14u en 16u.
In Assebroek (dienstencentrum Ter Leyen) telkens op een dinsdagnamiddag, tussen 14u en 16u.
In Sint-Pieters (bibliotheek De Dijk) en Sint-Jozef (bibliotheek De Garve) is dat telkens op een donderdag tussen 14u en 16u.

Hieronder vind je per locatie op welke data er een SamenLeesgroep georganiseerd wordt.