Van 'De Zorge' tot Brazilië: een familiegeschiedenis

voordracht door Pedro Argenti

In samenwerking met Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge

De Zorge

Het familieverhaal van Pedro Argenti, van Braziliaanse afkomst, is zeer boeiend en kent een verrassende link met Sint-Kruis, meer bepaald met de oude herberg De Zorge.

Pedro kwam als jongeman van Brazilië naar Antwerpen om te studeren, en is er sindsdien blijven wonen en werken. Dankzij één van zijn hobby’s, genealogie, ontdekte hij dat hij Belgische roots heeft. Zijn betovergrootvader Hypolite van den Neste werd geboren in De Zorge, en is met zijn ouders naar Brazilië uitgeweken.

Dit emigratieverhaal kadert binnen een grotere migratiedynamiek, waarbij in diezelfde periode verschillende Belgische families inscheepten in de haven van Antwerpen om van daaruit koers te zetten naar Santa Maria da Soledade, één van de kolonies in Brazilië.

Pedro brengt ons zijn persoonlijke verhaal binnen het grotere familieverhaal. Aan de hand van vele documenten en afbeeldingen toont hij ons hoe zijn betovergrootvader, samen met zijn ouders Petrus van den Neste en Barbara de Jonghe, in Brazilië zijn aangekomen.