Vlaamse overheid erkent Openbare Bibliotheek Brugge als cultureel-erfgoedorganisatie van landelijk niveau

De Brugse bibliotheek is naast openbare bibliotheek ook een erkende erfgoedbibliotheek. Ze beheert een indrukwekkende erfgoedcollectie met onder meer middeleeuwse manuscripten, incunabelen, oude drukken, het Guido Gezellearchief, historische kranten en Brugensia. Een deel van de collectie staat op de Vlaamse Topstukkenlijst. Na positief advies van de expertencommissie erkende Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon de Openbare Bibliotheek Brugge als cultureel-erfgoedorganisatie van landelijk niveau. Naast het kwaliteitslabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ krijgt de Brugse bibliotheek dus vanaf nu een extra erkenning voor haar werking en een bijkomende jaarlijkse subsidie van 250 000 euro.  

6_erfgoedbibliotheek.jpg
bib_beleidsplan_a4_jan2023.jpg

“De expertencommissie van de Vlaamse Overheid beoordeelde de werking van de bibliotheek als zeer positief. Zowel op het vlak van collectie, behoud en beheer, onderzoek als publiekswerking scoren we bijzonder goed. Dat is een mooie erkenning voor het werk van de wetenschappelijk medewerkers van de Brugse erfgoedbibliotheek, maar even goed voor de mensen die met publiekswerking en educatie bezig zijn en voor alle Brugse bibliotheekmedewerkers tout court. Want het is net door de combinatie met de werking als openbare bibliotheek dat we erin slagen om de rijke verhalen uit de erfgoedbibliotheek en de boekenpracht van de erfgoedcollecties te delen met een ruim en divers publiek.”, aldus schepen van cultuur Nico Blontrock. 

Dat de collecties en de werking van de Brugse bibliotheek landelijk relevant zijn bleek al uit heel wat projecten en tentoonstellingen. Denk maar aan de expo’s ‘Besloten wereld, open boeken’ en ‘Haute Lecture by Colard Mansion’ of de projecten Mmmonk en ARMA. Ook dit en volgend jaar staan boeiende projecten en tentoonstellingen op stapel. Zo leent de Brugse bibliotheek één van haar topstukken – manuscript 685 met de oudste kaart van Vlaanderen – uit voor de tentoonstelling ‘Zeldzaam en onmisbaar’ dit najaar in het Antwerpse MAS. In het najaar van 2024 pakt de bibliotheek uit met ‘Vrouwen van papier’, een online editieproject, tentoonstelling en bijhorende publicatie rond Guido Gezelles vrouwelijke correspondenten. Auteurs en kunstenaars Gaea Schoeters, Sanneke van Hassel, Sammy Slabbinck, Nuala O’Connor, Aya Sabi, Delphine Lecompte, Nele Van den Broeck en Gerda Dendooven werken alvast mee aan dit project, dat tijdens het Gezellejaar een verrassend vrouwelijke blik zal werpen op het Gezellearchief en de 19de-eeuwse geschiedenis.  

De Brugse bibliotheek zet ook sterk in op behoud en beheer van de collecties. Het depot voor kostbare erfgoedstukken werd dit jaar volledig heringericht. Dankzij nieuwe mobiele rekken en een andere plaatsing van de boeken, is de beschikbare ruimte verdubbeld van één naar twee kilometer. 

De indeling als organisatie van landelijk belang wordt door de bibliotheek ook aangegrepen om de geschiedenis van de bib, de rijkdom van de collecties en de maatschappelijke relevantie in beeld te brengen. Dat gebeurt samen met illustrator Peter Goes, binnen- en buitenlandse partners van de bibliotheek én het publiek. Het resultaat wordt gepresenteerd op Erfgoeddag 2024. Iets om naar uit te kijken!