Openbare Bibliotheek Brugge coördineert het Brugse bibliotheeknetwerk

Vorig jaar paste de Openbare Bibliotheek Brugge haar dienstreglement aan naar aanleiding van de overstap naar het Eengemaakt Bibliotheek Systeem (EBS). Door die overstap werd het onder andere gemakkelijker om onderling samen te werken met andere bibliotheken, klonk het toen. Vandaag liggen de concrete spelregels om toe te treden tot het Brugse bibliotheeknetwerk vast.

Het Brugse bibliotheeknetwerk
De Openbare Bibliotheek Brugge was met haar hoofdbibliotheek en 13 filialen al een netwerk op zich. Dat netwerk wordt nu uitgebreid met externe Brugse organisaties. De Museumbibliotheek, die gevestigd is in de Garenmarkt 8 en een uitgebreide collectie boeken en tijdschriften herbergt die inhoudelijk aansluiten bij de werking van Musea Brugge, is de eerste bibliotheek die het netwerk vervoegt. Er zijn op korte termijn gelijkaardige plannen met de bibliotheken van het Conservatorium, het Stadsarchief, de Erfgoedcel en de gevangenis.
Concreet komt het erop neer dat die bibliotheken na toetreding tot het netwerk hetzelfde systeem (EBS) gebruiken en op die manier hun collectie kunnen voorstellen via een online catalogus. Binnen hun eigen werking kunnen ze hun collectie aanbieden als een aparte catalogus, maar hun collectie wordt eveneens zichtbaar voor een groot publiek doordat ze mee opgenomen is in de catalogus van de Openbare Bibliotheek Brugge.
De Openbare Bibliotheek Brugge neemt hier een regierol in op: de invoer van de collectie in de catalogus gebeurt door de medewerkers van de externe bibliotheek, maar de Openbare Bibliotheek Brugge deelt haar knowhow en ziet toe op de correcte toepassing van de regels.

Bibliotheekgebruiker krijgt meer bibliotheek voor hetzelfde geld
Het EBS maakt het mogelijk om met verschillende bibliotheken samen te werken. Daartegenover staat dat de samenwerkende bibliotheken een gelijkaardige werking moeten aanbieden. Dit betekent dat de bibliotheken die toetreden tot het Brugse bibliotheeknetwerk ook het uitleenreglement van de Openbare Bibliotheek Brugge volgen: er gelden dezelfde voorwaarden inzake lidgeld (gratis tot 22 jaar) en uitlenen (bv. standaard vier weken). In die zin functioneren de externe bibliotheken binnen het Brugse bibliotheeknetwerk zoals de filialen van de Openbare Bibliotheek Brugge dat eerder al deden: als je lid bent van de ene bibliotheek, ben je meteen ook lid van de andere. Het komt er dus op neer dat bibliotheekleden dankzij het Brugse bibliotheeknetwerk meer bibliotheek krijgen voor hetzelfde lidgeld.