Lokale geschiedenis

De Openbare Bibliotheek Brugge ontstond in 1804 als opvolger van de Franse ‘Ecole Centrale’. Deze instelling was in 1789 opgericht en bevatte heel wat geconfisceerde boeken uit West-Vlaamse kloosters en abdijen. De bibliotheek verwierf op die manier een prachtige collectie handschriften en oude drukken. Die werd de kern van onze huidige bibliotheek. Vanaf het begin werd er een accent gelegd op Brugse werken. Dit is nog steeds zo. Als Brugse bibliotheek hebben we immers extra aandacht voor alle Brugse publicaties. Dit valt onder de noemer Brugensia.

Brugensia

Deze collectie bevat  Brugse publicaties van na 1830. We streven naar een zo volledig mogelijke collectie publicaties over Brugge, publicaties van Brugse auteurs en publicaties uitgegeven of gedrukt in Brugge. Sinds 1996 krijgen die boeken een eigen plaats en plaatsnummer in het magazijn, de zogenaamde reeks 50. Om de collectie zo goed mogelijk in stand te houden wordt ze niet uitgeleend. Niet alleen worden nieuwe Brugensia aangekocht, er is ook continue aandacht om hiaten uit het verleden op te vullen. De collectie bevat 12 000 boeken, 600 brochures en een 100-tal tijdschriften.

De moord op Karel de Goede

De oudste Brugse tekst is het verslag door Galbert van Brugge van de moord op de Vlaamse graaf Karel de Goede (1127): ‘De multro, traditione, et occisione gloriosi karoli comitis Flandriarum’. Galbert van Brugge was ten tijde van de moord ambtenaar aan het hof van de Vlaamse graaf te Brugge. Hij was getuige van de moord en verhaalde de gebeurtenissen in zijn dagboek. De vroegste versie van zijn verslag, een kort Frans resumé, bevindt zich in een 15de-eeuws handschrift, bewaard in onze historische collectie.

Tijdschriften en kranten

Brugse publicaties worden natuurlijk niet enkel voor de bewaarcollectie aangekocht. Er komt ook telkens 1 exemplaar in de leeszaal (Brugge-collectie achteraan) en 1 of meerdere exemplaren in de uitleenafdeling (Onze gemeente ; Brugge). Het gaat hierbij niet enkel om boeken. De bibliotheek bezit ook een grote collectie Brugse kranten en tijdschriften. De oudste Brugse krant, de “Gazette van Brugge”, dateert van 1795. 

Ook de collectie Brugse tijdschriften is indrukwekkend. Zo bewaren we onder meer alle jaargangen van het tijdschrift Biekorf (gesticht in 1890) en van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (gesticht in 1839).

Joseph-Basile van Praet 

De bibliotheek voert aangaande zijn Brugge-collectie een zeer actief beleid. Er worden niet enkel nieuwe boeken aangekocht, ook antiquariaten en veilingen worden gefrequenteerd. Dit was al zo bij het ontstaan van de bibliotheek. De naar Parijs uitgeweken Bruggeling Joseph-Basile van Praet (1752-1837) heeft de Brugse bibliotheek van heel wat schatten voorzien. Hij was bibliothecaris in de Koninklijke Bibliotheek te Parijs, maar bovenal was hij bibliofiel. Hij verzamelde in zijn leven 15 incunabelen van de Brugse drukker Colard Mansion. Uit liefde voor zijn geboortestad schonk hij ze aan de stadsbibliotheek.

brugensia