Handschriften

Hoofdbibliotheek Biekorf bewaart meer dan 800 handschriften. Centraal staat de monastieke collectie van de cisterciënzerabdijen Ten Duinen en Ter Doest, met 481 manuscripten. Deze verzameling werd door de Vlaamse overheid als topstuk erkend. Getijden- en gebedenboeken uit de late middeleeuwen zijn dan weer de rijke getuigen van de stedelijke boekenproductie, ook in Brugge. Ten slotte documenteert een reeks manuscripten van de 17de tot de 19de eeuw (kronieken, grafschriften, genealogieën) de rijke Brugse geschiedenis.

Alle handschriften worden beschreven in onze online catalogus. De collectie wordt stelselmatig gedigitaliseerd. De originele handschriften kunnen enkel na afspraak geconsulteerd worden in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf.

De Openbare Bibliotheek Brugge is partner van Mmmonk en ARMA, twee innovatieve projecten om middeleeuwse handschriften te ontsluiten. Mmmonk brengt de ca. 820 nog bewaarde middeleeuwse manuscripten van de abdijen Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Pieters en Sint-Baafs samen in een virtuele bibliotheek. ARMA onderzoekt hoe leescultuur in de middeleeuwen een verbindende factor was in Europa.

handschriften

Oude drukken

De verzameling oude drukken vormt een fabelachtige intellectuele en artistieke boekenschat, vanaf de vroegste drukken (incunabelen of wiegendrukken) tot 1830. Alle hoogtepunten van het Brugse boekenbedrijf zijn er aanwezig met prominent de wiegendrukken van Colard Mansion (1476-1484). Geleerde studies staan er zij aan zij met populair drukwerk zoals almanakken en pamfletten. Gedrukte boeken zijn bovendien getuigen van ambachtelijk vakmanschap op het vlak van typografie, iconografie en boekbinden. De collectie wordt continu aangevuld, met een focus op Brugse drukken en werk van Brugse auteurs.

De collectie oude drukken wordt volledig beschreven in de online catalogus. Enkele werken zijn al digitaal beschikbaar. De originele stukken kan je raadplegen in de leeszaal van Hoofdbibliotheek Biekorf. Incunabelen kunnen enkel na afspraak geraadpleegd worden.

In het voorjaar van 2018 organiseerde de Openbare Bibliotheek samen met Musea Brugge de tentoonstelling 'Haute Lecture by Colard Mansion'.

oude drukken