Guido Gezelle archief

De hoofdbibliotheek van de Openbare Bibliotheek Brugge dankt haar naam aan het volkskundige tijdschrift Biekorf van de priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899). Guido Gezelle was één van de belangrijkste Vlaamse dichters. Zijn literaire archief wordt in de Openbare bibliotheek Brugge bewaard. Raadpleeg zijn poëziehandschriften, brieven, foto’s, taalkundige verzamelingen en nog zo veel meer. Een overzicht van de werking van het archief vind je op de gloednieuwe website Gezelle.be.

Nieuwe website Gezelle.be

Gezelle.be_.jpg

Ontdek de gloednieuwe website over Guido Gezelle. Op Gezelle.be maak je niet alleen kennis met het leven en werk van Guido Gezelle, maar lees je ook opmerkelijke verhalen, ontdek je het creatieproces van de dichter en kunstwerken geïnspireerd door Gezelle en zijn poëzie. De website biedt bovendien een educatief luik met lespakketten en inspiratie voor leerkrachten, samengesteld dankzij een participatieproject met leerlingen van de academie, professoren, studenten van de lerarenopleiding en zelfs kleuters.

Ontdek Gezelle.be

Guido Gezellewandeling op de Erfgoedapp

bschleden 013frresbij.jpg

De wandeling leidt je van het Gezellestandbeeld tot in de tuin van het Gezellemuseum. Guido Gezelles leven en werk levert stof voor een boeiende kennismaking met het negentiende-eeuwse Brugge. Je kan de Erfgoedapp van FARO gratis downloaden via Google Play of App Store.

Meer info op Gezelle.be

Het literaire archief van Gezelle

literair archief web.jpg

Het Gezellearchief bevat zo’n 10.000 stukken waaronder de waardevolle poëziehandschriften van Gezelle. Alle ruim 2.000 poëziehandschriften en de mooie fotocollectie kunnen in hoge kwaliteit op het scherm thuis gelezen en bekeken worden. De brievenverzameling van Gezelle vormt een belangrijk onderdeel van het Gezellearchief. Ze is bijzonder uitgebreid en bevat ongeveer 7600 brieven. Naast de digitale versie willen we van de brieven ook een volledig doorzoekbare tekst aanbieden. Dit is nu al het geval voor een vijfhonderdtal brieven van Brugse correspondenten als Adolf Duclos, Ernest Rembry, kanunnik De Schrevel en een aantal uitgevers.

Meer info op Gezelle.be

Gezelles bibliotheek

OBB001000138[1] bewerkt.jpg

Een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek worden in het Gezellearchief bewaard. Hij bezat naast taalkundige religieuze en didactische werken ook boeken over de Germaanse en uitheemse folklore. Veel negentiende-eeuws materiaal maar ook oudere werken. Gezelle was geen bibliofiel, maar zag boeken als gebruiksvoorwerpen. Vele van de oudere boeken bevatten gebruikssporen van de dichter. Je kan 300 boeken uit Gezelles eigen handbibliotheek online raadplegen dankzij een link met o.a. Google Books.

Meer info op Gezelle.be

Onderzoek

DSCN2385.JPG

Het Gezellearchief is betrokken bij verschillende wetenschappelijke projecten en stimuleert het onderzoek naar het leven en het werk van Guido Gezelle op basis van de archiefstukken. Ontdek onze projecten en bekijk de resultaten van het onderzoek. Ook organisaties zoals de het Guido Gezellegenootschap en de Guido Gezellekring promoten en steunen het onderzoek.

Meer info op Gezelle.be

Behoud en beheer

IMG_0883.JPG

Het Gezellearchief maakt deel uit van de erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek Brugge. Als erkende erfgoedbibliotheek beschouwt zij het behoud en beheer ervan als een belangrijk onderdeel van haar professionele werking.

Meer info op Gezelle.be

Aanwinsten

GGA_RikWouters_Gezelle007camera2klein.jpg

Het Gezellearchief gaat gericht op zoek naar Gezelliana op veilingen en antiquariaten: originele stukken, bijzondere edities en documenten over Gezelles tijd. Daarnaast kiezen veel eigenaars ervoor hun Gezelliana rechtstreeks aan het archief te schenken of te verkopen.

Meer info op Gezelle.be