Guido Gezelle archief

De hoofdbibliotheek van de Openbare Bibliotheek Brugge dankt haar naam aan het volkskundige tijdschrift Biekorf van de priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899). Guido Gezelle was één van de belangrijkste Vlaamse dichters. Zijn literaire archief wordt in de Openbare bibliotheek Brugge bewaard. Raadpleeg zijn poëziehandschriften, brieven, foto’s, taalkundige verzamelingen en nog zo veel meer.

Het literaire archief van Gezelle

GGA0759_01[1].jpg

Het Gezellearchief bevat zo’n 10.000 stukken waaronder de waardevolle poëziehandschriften van Gezelle. Alle ruim 2.000 poëziehandschriften en de mooie fotocollectie kunnen in hoge kwaliteit op het scherm thuis gelezen en bekeken worden. De brievenverzameling van Gezelle vormt een belangrijk onderdeel van het Gezellearchief. Ze is bijzonder uitgebreid en bevat ongeveer 7600 brieven. Naast de digitale versie willen we van de brieven ook een volledig doorzoekbare tekst aanbieden. Dit is nu al het geval voor een vijfhonderdtal brieven van Brugse correspondenten als Adolf Duclos, Ernest Rembry, kanunnik De Schrevel en een aantal uitgevers.

Gezelles bibliotheek

OBB001000138[1] bewerkt.jpg

Een duizendtal boeken uit Gezelles eigen bibliotheek worden in het Gezellearchief bewaard. Hij bezat naast taalkundige religieuze en didactische werken ook boeken over de Germaanse en uitheemse folklore. Veel negentiende-eeuws materiaal maar ook oudere werken. Gezelle was geen bibliofiel, maar zag boeken als gebruiksvoorwerpen. Vele van de oudere boeken bevatten gebruikssporen van de dichter. Je kan 300 boeken uit Gezelles eigen handbibliotheek online raadplegen dankzij een link met o.a. Google Books.

Verzameling werken van en over Gezelle en zijn tijd

GGA040903_23[1].jpg

De ruime bewaarcollectie met werken van en over Gezelle en zijn tijd wordt verder aangevuld met alle nieuwe en bijzondere uitgaven en Gezellestudies.

Guido Gezellewandeling op Xplore Bruges

8-straatplan2.jpg

De digitale in Brugge leidt je van het Gezellestandbeeld tot in de tuin van het Gezellemuseum. Guido Gezelles leven en werk levert stof voor een boeiende kennismaking met het negentiende-eeuwse Brugge. Je kan de app gratis downloaden via Google Play of App Store.

Nieuwe website Gezelle.be

Gezelle.be_.jpg

In januari 2020 lanceert het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge een gloednieuwe website. Op Gezelle.be maak je niet alleen kennis met het leven en werk van Guido Gezelle, maar lees je ook opmerkelijke verhalen, ontdek je het creatieproces van de dichter en kunstwerken geïnspireerd door Gezelle en zijn poëzie. De website biedt bovendien een educatief luik met lespakketten en inspiratie voor leerkrachten, samengesteld dankzij een participatieproject met leerlingen van de academie, professoren, studenten van de lerarenopleiding en zelfs kleuters.