Op 1 januari 2023 treedt het gewijzigde bibliotheekreglement in werking. Het vervangt alle voorgaande versies. Ten opzichte van de laatste versie (mei 2022) verschilt het inhoudelijk op deze punten:

• Lidmaatschap (vanaf 22 jaar) wordt verhoogd naar €6. 
(Lidmaatschap blijft gratis tot 22 jaar.)
• Het maximaal uit te lenen speelfilms wordt verhoogd van 10 naar 25 exemplaren.
•De uitleentermijn wordt verhoogd naar 8 weken voor wie leent met een professionele pas (leerkrachten, stagiairs,...).

Verder werd de tekst op sommige punten duidelijker geformuleerd (bv. gebruik van de inleverbus, lenen van een e-reader), maar 
inhoudelijk verandert daar niets. 
Bibliotheek Lode Zielens is gesloten sinds 1 december 2022 en werd uit de lijst van bibliotheken gehaald.

Je kan het volledige reglement hier nalezen.