De werking van de gevangenisbibliotheken van Vlaanderen wordt sedert 2008 structureel ondersteund door het Participatiedecreet. Dit had als gevolg dat elke gevangenisbibliotheek ‘geadopteerd’ werd door een openbare bibliotheek.
De gevangenisbibliotheek van het Penitentiair Complex Brugge (PCB) werd als een bijzonder filiaal opgenomen in de reguliere werking van de Openbare Bibliotheek Brugge.

De bibliotheek wordt uitgebaat door de gevangenisbibliothecaris die de brug vormt met de openbare bibliotheek, een penitentiair beambte en 2 gedetineerden. De uitgebreide collectie omvat Nederlandstalige en anderstalige boeken, strips, cd’s, dvd’s, tijdschriften, kranten, games en gezelschapsspelen.

De gedetineerden kunnen tweewekelijks een bezoek aan de bibliotheek brengen. In de bibliotheek kan de gedetineerde even ontsnappen aan de werkelijkheid. De bibliotheek vormt een rustpunt en lezen heeft een positief effect op de mentale gezondheid van gedetineerden.

De gevangenisbibliotheek biedt ook kansen tot zelfontplooiing.
Voor het samenstellen van de collectie ‘non-fictie’ wordt nauw samengewerkt met het Educatief Centrum en de hulpverleners, zodat de gedetineerden maximale kansen krijgen om te leren binnen de muren of hun problematiek aan te pakken en zo als mens te groeien.

De inrichting van de bibliotheek is ongeveer hetzelfde als die van een openbare bibliotheek. De herkenbaarheid heeft een normaliserend effect en werkt ook drempelverlagend om een openbare bibliotheek binnen te stappen bij vrijlating.

De bibliotheek biedt kansen tot participatie. Er worden 2 gedetineerden tewerkgesteld die als volwaardige medewerkers in het bibliotheekteam opgenomen worden. Daarnaast kunnen alle gedetineerden aankoopsuggesties indienen.

De gevangenisbibliotheek organiseert samen met medewerkers van de openbare bibliotheek en andere organisaties zoals De Rode Antraciet en Avansa Brugge activiteiten voor de gedetineerden zoals "Boekplezier" op de Moeder-Kind afdeling, Samenleesgroepen en andere literaire activiteiten.

 

Heb je vragen over de werking ? Dan kan je terecht bij bie.vallaey@brugge.be

 

Met steun van de Vlaamse Overheid

 

Vlaamse overheid