Erfgoedbibliotheek

De Openbare Bibliotheek Brugge beheert een van de belangrijkste erfgoedcollecties in Vlaanderen en draagt sinds 2011 het kwaliteitslabel erkende erfgoedbibliotheek. De historische kern wordt gevormd door o.a. de bibliotheken van de voormalige cisterciënzerabdijen Ten Duinen (°Koksijde,1128) en Ter Doest (°Lissewege,1175). Na confiscatie door de Franse revolutionairen kreeg de stad Brugge in 1804, onder het bewind van Napoleon, de zorg over deze omvangrijke collectie toevertrouwd. De uitgebreide collectie werd ondergebracht in de Gotische Zaal van het stadhuis. Wegens plaatsgebrek verhuisde de bibliotheek in 1883 naar het Jan Van Eyckplein. In 1986 werd de huidige bibliotheek in de Kuipersstraat in gebruik genomen.

Vandaag huisvest Hoofdbibliotheek Biekorf onder meer kostbare middeleeuwse manuscripten, incunabelen (boeken gedrukt voor 1501) en oude drukken, een indrukwekkende collectie historische kranten, tal van Brugse privébibliotheken en het Guido Gezellearchief. Een aantal boeken en collecties zijn erkend als Vlaams Topstuk.

De bibliotheek zet sterk in op het digitaal raadpleegbaar maken van de collecties, vaak in samenwerking met andere Brugse erfgoedspelers. Brugse klassen ontdekken de erfgoedcollectie via onze onderwijsprojecten. Met tentoonstellingenlezingen en samenwerkingen met andere erfgoedorganisaties zetten we de collecties in de kijker voor het brede publiek.