mmmonk_campagnebeeld

Mmmonk: middeleeuwse monastieke manuscripten online

De Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Ten Duinen in Brugge en het Bisdom Gent presenteren mmmonk.be! Mmmonk verenigt zo'n 820 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van Sint-Bavo, Sint-Pieter, Ten Duinen en Ter Doest. De manuscripten zijn samengebracht in een virtuele bibliotheek en kennisplatform via IIIF (International Image Interoperability Framework). 

>> meer info

ARMA

ARMA: The Art of Reading in the Middle Ages

De Openbare Bibliotheek Brugge is partner van het Europese subsidieproject ARMA (The Art of Reading in the Middle Ages). Het project toont aan hoe leescultuur in de middeleeuwen een verbindende factor was in Europa. Ruim 500 gedigitaliseerde handschriften uit de erfgoedcollectie van de Brugse bibliotheek staan nu op Europeana.eu. Dat is het cultuurplatform van de Europese Commissie waar Europese archieven, bibliotheken en musea hun erfgoed delen voor onderwijs, onderzoek of ontspanning. 

>> meer info

Boeken uit Brugge

Boeken uit Brugge

Op 10 december 2021 vond de boekvoorstelling en studienamiddag Boeken uit Brugge plaats. Het was het afscheidsproject van Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker oude drukken van de Openbare Bibliotheek Brugge. Boeken uit Brugge is een project van de Brugse bibliotheek, in samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis vzw en Uitgeverij Marc Van de Wiele. Het boek verzamelt vijfentwintig opstellen waarin telkens één Brugs boekenitem wordt belicht: een tekst (roman, gedicht, traktaat, …), een handschrift, een drukker, een uitgever, een boekhandel, een bibliotheek, een verzamelaar. Boeiende casussen dus, maar evenzeer onderzoek dat zich richt op de “longue durée”. Van belang is de bijzondere affiniteit van de auteur met zijn / haar gekozen onderwerp. Het mooie boek, gezet in het recent ontwikkelde Colard Mansionfont, ordent de opstellen chronologisch, van de middeleeuwen tot vandaag. Op de studienamiddag werd een evenwichtige selectie van zes opstellen gepresenteerd door hun respectieve auteurs.

>> bekijk hier de voordrachten, opgenomen tijdens de studienamiddag

Gezelle leeft.jpg

Participatieproject rond Gezelles correspondentie

Zo’n 8.000 Gezellebrieven worden bewaard in het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge. Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers en wetenschappelijke partners zoals de KANTL maakt de bibliotheek een online editie van Gezelles correspondentie.

>> meer info

Haute Lecture by Colard Mansion

Haute Lecture by Colard Mansion

In het voorjaar van 2018 organiseerde de Openbare Bibliotheek samen met Musea Brugge de tentoonstelling 'Haute Lecture by Colard Mansion'.