Voor de eerste fase van het MMMONK-project werd door de Vlaamse Overheid in februari een subsidie toegekend van 127.000 euro. Een deel hiervan gaat naar de digitalisatie van de manuscripten door een externe digitaliseringspartner. Deze opdracht werd na een uitgebreide aanbestedingsprocedure gegund aan de firma iGuana, een fusie van iGuana en acmisGroup.

iGuana

De firma iGuana specialiseert zich onder meer in het digitaliseren van culturele erfgoedcollecties. Ze hebben ervaring met het digitaliseren van een breed scala aan materiaal, waaronder oude drukken van het Museum Plantin-Moretus, en de numismatische collectie van het Museum Mayer van den Bergh. Verder leggen ze zich toe op archiefopslag en de distributie van professionele scanners. Voor het MMMONK-project zal Ariane Willemse de rol van projectcoördinator opnemen en zal Yves Vanderhaeghen de technische kant van de zaak beheren. Hij staat onder meer in voor de kallibratie van de gebruikte apparatuur. Twee medewerkers met kennis van de Metamorfoze richtlijnen inzake de digitalisatie van manuscripten zullen de boekenscanner afwisselend bedienen.

Er wordt gebruik gemaakt van een nieuw ontworpen Qidenus-scanner die aangepast is aan de specifieke eisen van het project. Zo is er bijvoorbeeld geen glasplaat aanwezig en wordt er gewerkt met een verduisteringskap. De manuscripten worden op een boekenwieg geplaatst met een openingsgraad van 100°. Dit laat toe om twee camera’s simultaan te gebruiken, waardoor het digitaliseren vlotter verloopt. Op die manier wordt getracht om in de eerste fase 176 manuscripten van de Openbare Bibliotheek Brugge en 74 manuscripten van het Grootseminarie Brugge te digitaliseren. De ongeveer 97.000 beelden die hieruit resulteren, zullen ontsloten worden op de IIIF-beeldserver.

Projectmedewerker

Om het MMMONK-project in goede banen te leiden op de werkvloer werd een projectmedewerker aangeworven. July van Malderen is sinds september aan de slag in deze functie. Ze startte haar traject in de Openbare Bibliotheek Brugge, waar ze conditierapporten van de handschriften opstelt. Ze voert een grondige schaderegistratie uit en beslist aan de hand hiervan in welke volgorde de handschriften gedigitaliseerd zullen worden. Eenmaal de eigenlijke digitalisatie van start gaat, zal July een ondersteunde functie uitoefenen en zal ze de controle van de beelden op zich nemen. Dit alles gebeurt in samenwerking met Heidi Keereman van de Openbare Bibliotheek Brugge. Heidi verzorgt de digitalisatie van de collectie op dagelijkse basis. Het digitaliseren zal begin januari 2020 starten, en afgerond zijn tegen eind juni 2020.