Handschrift
Latijn

Ms. 499 - Magister guillelmus ockam super librum predicabilium, predicamentorum et elenchorum [fenestratitel]

14de eeuw
14de eeuw (1299)

Ms. 499 - Magister guillelmus ockam super librum predicabilium, predicamentorum et elenchorum [fenestratitel]

14de eeuw
14de eeuw (1299)
Bevat
 • Ms. 499 - ff. 001r-017r - Sententia libri porfirij secundum doctorem veridicum et famosum G. occham …
  William van Ockham
  Auteur
  William van Ockham
  Onderwerp
  Grammatica
  Collatie
  ff. 001r-017r
  Annotatie inhoud
  Inc. prol. (f. 1r): 'Qvoniam omne operans in suis operationibus et actibus potest errare aliquo indiget directiuo'; expl. prol. (f. 1v): '... et per consequens illa scientia est practica et non speculatiua'; inc. prooemium (f. 2r): 'Cum sit necessarium Grisarori. Iste liber est primus secundum ordinem doctrine inter libros logyce'; expl. prooemium (f. 17r): '... et ita patet quod duobus modis potest accipi sufficientia ipsorum vocabilium. Explicit sententia libri porfirij secundum doctorem veridicum et famesum G. occham. Deo gratias'
  Personen
  William van Ockham (ca. 1285-1349), auteur
 • Ms. 499 - ff. 017r-047r - Liber predicamentorum [titel explicit]
  William van Ockham
  Auteur
  William van Ockham
  Onderwerp
  Grammatica
  Collatie
  ff. 017r-047r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 17r): 'Completa expositio liber porfirii ad predicamenta aristotelis ac totam logycam exponendam'; expl. (f. 47r): '... uel appetitiuus habet aliquod obiectum. Explicit. Explicit liber predicamentorum'
  Personen
  William van Ockham (ca. 1285-1349), auteur
 • Ms. 499 - ff. 047r-060v - Commentum guillelmi okam super peryamenias [titel explicit]
  William van Ockham
  Auteur
  William van Ockham
  Collatie
  ff. 047r-060v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 47r): 'Incipit liber periarmenias. Primum oportet constituere etc. Postquam philosophus in libro predicamentorum tradidit doctrinam de incomplexis in isto libro de propositionibus complexis intendit dare doctrinam uel noticiam'; expl. (f. 60v): '... dicuntur contrarie. Et terminatur commentum guillelmi okam super peryamenias. Deo gratias et beate marie virginum virgini', Met uitzondering van de eerste, gedecoreerde, initiaal zijn er verder geen initialen ingevuld
  Personen
  William van Ockham (ca. 1285-1349), auteur
 • Ms. 499 - ff. 061r-108r - Magister guillelmus ockam super librum elenchorum [titel fenestra]
  William van Ockham
  Auteur
  William van Ockham
  Collatie
  ff. 061r-108r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 61r): 'Circa librum Elenchorum primo videtur an noticia sillogismorum sophisticorum sit uera scientia'; expl. (f. 60v): '... ad sillogismum peccantem in materia', De drie laatste woorden zijn herhaald in majuskels en voorzien van een kader, Na de tekst volgt een aantekening in een andere hand, beginnend: 'Est autem simplicia hic excludit secunda diuisiones', F. 108v is leeg
  Personen
  William van Ockham (ca. 1285-1349), auteur
Titel
Ms. 499 - Magister guillelmus ockam super librum predicabilium, predicamentorum et elenchorum [fenestratitel]
Auteur
William van Ockham ca. 1285-1349
Taal
Latijn
Datum
14de eeuw
Datering (handschrift)
14de eeuw (1299)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), i + 108 ff. : ill.; 280 x 200 mm
Annotatie inhoud
Voorste schutblad is een fragment van een rekening, waarin genoemd staan uitgaven aan werklieden voor het aanleggen van een weg en (vermoedelijk) werkzaamheden aan waterlopen en soortgelijke infrastructuur. Genoemd zijn de personen Willem Smoud, Willekin Jans Diederiicx, Doedin van Zeland, Roeland Jans Langhen, Pieter Gellers, Arnoud Boudins, Gheller Arnou[ds]; en de toponiemen Zuud Ramscapelsschen [Ramskapelle] Waterghanc en Dudzele
Vormelijk aspect
gotische cursiva recentior, gotische cursiva recentior; vanaf folio 61r
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 581
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 408
Lohr, C. "Medieval Latin Aristotle commentaries: Authors G-I", Traditio, 24 (1968), pp. 204-205
Pattin, A., Repertorium commentariorum Medii Aevi in Aristotelem latinorum quae in bibliothecis belgicis asservantur (Ancient and medieval philosophy De Wulf-Mansion Centre Series 1, 1), Leuven: University Press, 1978, pp. 34-36
Online catalogue description by Dr. Mark Vermeer. Online catalogusbeschrijving door Dr. Mark Vermeer.
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/

Over William van Ockham

Willem van Ockham (ook wel geschreven als Occam) (1288 – 1347) was een middeleeuws Engels filosoof die geldt als een voorloper van de moderne filosofie.

Vroege leven

Hij werd al op vroege leeftijd lid van de orde van de franciscanen, die hem de kans gaven te studeren. Later studeerde hij theologie aan de universiteit van Oxford, en vervolgens schreef hij een commentaar op het theologische standaardwerk Liber Sententiarum van Petrus Lombardus, dat als een echte autoriteit gold bij het onderwijs. Zijn commentaar werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

Nominalisme

In de universaliënstrijd te Parijs durfde Ockham zich twee eeuwen na Pierre Abélard (1079–1142) wel uit te spreken over een werkelijkheid buiten de mentale werkelijkheid en stelde dat 'ideeën geen substantie vormen buiten de geest'. Zelfs voor God geldt niet dat de universalia al bestaan voor de dingen (un…Lees verder op Wikipedia