Boek
Nederlands

Theorie van de kraal : kapitaal, ras, fascisme

Willem Schinkel (auteur), Rogier Van Reekum (auteur)

Theorie van de kraal : kapitaal, ras, fascisme

Filosofisch-sociologische analyse van de hedendaagse mondiale en neoliberale samenleving, waarin liberalisme en fascisme als twee zijden van dezelfde munt worden gezien, omdat ze elk op eigen wijze de kapitalistische maatschappelijke orde verdedigen.
Titel
Theorie van de kraal : kapitaal, ras, fascisme
Auteur
Willem Schinkel Rogier Van Reekum
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom Uitgevers, 2020
223 pagina's
ISBN
9789024426492 (paperback)

Besprekingen

Een manifest van twee sociologen die werkzaam zijn aan de Erasmus Universiteit. Het is een mengeling van sociologische en filosofische duiding van het huidige tijdperk. De 'kraal' uit de titel is een metafoor voor onze samenleving, de 'biopolitieke ruimte waarbinnen populaties gedresseerd worden voor de circulatie van arbeid en kapitaal'. Kapitalisme wordt door twee politieke stromingen op eigen wijze tot status quo verheven en verdedigd: liberalisme en fascisme. Schinkel en Van Reekum maken duidelijk dat fascisten en liberalen 'exponenten van eenzelfde logica' zijn: fascisme is 'niets anders dan liberalisme, expliciet gemaakt, liberalisme dat tot zelfbewustzijn is gekomen'. Een originele, abstracte, moeilijke maar ook boeiende en mild-anarchistische analyse van het huidige neoliberale tijdsgewricht, waarin kritiek op kapitalisme verweven is met beschouwingen over migratie, racisme en de omgang met de Aarde. Het betoog loopt uit op een lofzang op de liefde (opgevat als 'agape') die dr…Lees verder

Over Willem Schinkel

Willem Schinkel (Kampen, 1976) is een Nederlands socioloog en filosoof. Hij werkt aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2005 promoveerde Schinkel cum laude op het proefschrift Aspects of Violence. In dit onderzoek onderzocht Schinkel in hoeverre daders van geweld genieten van het plegen van deze daden.

Studie en werk

Schinkel studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam van 1995 tot en met 2000. Van 2000 tot 2005 werkte hij aan dezelfde universiteit als aio. Sinds 2005 is Schinkel universitair docent in de theoretische sociologie aan de Erasmus Universiteit. Schinkel publiceert onder andere over de staat, geweld, integratie en de sociologie van de liefde. Schinkel is een voorstander van wat hij eidetische sociologie noemt. Dat is een sociologie die er rekening mee houdt dat het niet alleen deel uit maakt van de multipliciteit van de wereld dat het poogt te beschrijven, maar dat het daarbij net…Lees verder op Wikipedia