Handschrift
Latijn

Ms. 563 - Summa theologiae

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (1275)

Ms. 563 - Summa theologiae

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (1275)
Titel
Ms. 563 - Summa theologiae
Auteur
Thomas de Aquino OP 1225 - 1274
Uniforme titel
Summa theologiae
Taal
Latijn
Datum
13de-14de eeuw
Datering (handschrift)
13de-14de eeuw (1275)
Groepstitel
Encyclopedieën en summa's|Q5292
Traktaten theologie
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697); (Cfr. Mss. 195, 197, 199), i + 233 ff. + i : ill.; 36 x 25 cm
Annotatie inhoud
Bevat: Secunda secundae (ff. 1r-226r), inhoudstafel met overzicht Quaestiones en Articuli (ff. 226r-233r)
Fysieke kenmerken van het handschrift plaatsen dit volume in hetzelfde milieu en dezelfde periode als Mss. 195, 197, 199; mogelijkerwijs werd het samen met deze drie volumes gebruikt. Het eigendomskenmerk '... Dunensis in ciuitate Brugensi', dat de andere handschriften typeert, ontbreekt evenwel in dit volume. Het Duinenkruisje is wel aanwezig
Vooraan en achteraan is een bifolio afkomstig uit een liturgisch handschrift gebruikt als dekblad en schutblad
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683, randdecoratie, gotische textualis
Band
Middeleeuwse band
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 682-684
Dondaine, H. - Shooner, H. Codices manuscripti operum Thomae de Aquino, (Editores operum sancti Thomae de Aquino 2), Romae ad Sanctae Sabinae: Commissio Leonina, 1967-1982, p. 146
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 170-171
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/