Handschrift
Latijn

Ms. 199 - Tercia pars Summe sancti Thome [titel fenestra]

13de eeuw; tweede helft 13de eeuw
13de eeuw; tweede helft 13de eeuw (1250)

Ms. 199 - Tercia pars Summe sancti Thome [titel fenestra]

13de eeuw; tweede helft 13de eeuw
13de eeuw; tweede helft 13de eeuw (1250)
Titel
Ms. 199 - Tercia pars Summe sancti Thome [titel fenestra]
Auteur
Thomas de Aquino OP 1225 - 1274
Uniforme titel
Summa theologiae
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw; tweede helft 13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw; tweede helft 13de eeuw (1250)
Groepstitel
Encyclopedieën en summa's|Q5292
Collatie
Perkament; (Cfr. Mss. 195, 197), i + 167 ff. + i : ill.; 230 x 150 mm
Annotatie inhoud
Bevat: Tertia pars (ff. 1r-164v), inhoudstafel met overzicht Quaestiones en Articuli (ff. 164v-167r)
Verso van achterste schutblad bevat penneprobeersels
Mss. 195, 197 en 199 zijn nauw verwant, mogelijk maken ze deel uit van eenzelfde reeks. Uitzonderlijk eigendomskenmerk voor Duinenhandschriften: '... Dunensis in ciuitate Brugensi'
Herkomst: Lieftinck situeert het ontstaan van dit handschrift in Noord-Frankrijk of Henegouwen
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683, randdecoratie
Band
Middeleeuwse band, fenestra
Eigendomsmerk
Egidius Bonin (deken van St.-Donaas) 12?? - ca. 1290, Recto voorste schutblad 'Liber beate Marie [de Thosan ex dono] magistri Egidii dicti [Bonin] pie memorie decani sancti Donatiani in Brugis', Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 248
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 147
Dondaine, H. - Shooner, H. Codices manuscripti operum Thomae de Aquino, (Editores operum sancti Thomae de Aquino 2), Romae ad Sanctae Sabinae: Commissio Leonina, 1967-1982, p. 138-139
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 168
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 171
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, p. 30
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 120
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Museumbulletin, 19:4-5 (1999) [Bijzondere uitgave n.a.v. tentoonstelling Gruuthusemuseum 11/11/1999-31/01/2000], p. 30
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Gruuthusemuseum Brugge, 1999-2000
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981