Boek
Nederlands

Vuurwerk zei ze : gedichten

Stefan Hertmans (auteur)

Vuurwerk zei ze : gedichten

Titel
Vuurwerk zei ze : gedichten
Auteur
Stefan Hertmans
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Meulenhoff, 2003
98 p.
ISBN
90-290-7457-4

Besprekingen

Doorkijkjes naar de duisternis

Zoals de titel al aangeeft, zorgt Stefan Hertmans in zijn nieuwe dichtbundel voor vuurwerk. Ondanks de duisternis, spreekt uit zijn gedichten een onlesbaar verlangen om te zien en te ervaren.

Stefan Hertmans

Vuurwerk zei ze

Meulenhoff, Amsterdam, 98 p.,

15,50 euro.

Gedichten van een kijklustige: zo zou ik de gedichten van Stefan Hertmans in Vuurwerk zei ze willen omschrijven. Als je de drang naar sensatie waarvan we een dichter maar moeilijk kunnen beschuldigen, wegdenkt, hou je namelijk over: een onstelpbaar verlangen om te zien. En te ervaren: "Kijk naar het landschap waar/ Bomen in iconen overgaan/ En iedereen een naam geeft/ Aan een ander.// Hou dit vol./ Hou vol dat wij elkaar herkennen,/ Ook in schemer,/ Zoals verhalen lijken op een paard/ En kinderen op wolken.// Hou het vol./ Ooit word je bij de pols genomen,/ Tekent iemand met je hand,/ En zijn wij werkelijk/ Een landschap voor elkaar." Het klinkt als een wanhoopsdaad, dat geloof in de grijpbaarheid van de dingen, in de herkenbaarheid van de ander. Kunst neemt het uiteindelijk over van het reële, dat volgens de Sloveense filosoof Slavoj Zizek niets meer te maken heeft met de werkelijkhei…Lees verder

(On)leesbaarheden

In de poëzie van Stefan Hertmans staat de zoektocht naar zin en betekenisgeving centraal. Dat is ook zo in zijn nieuwe dichtbundel, 'Vuurwerk zei ze'. Die bundel is wat minder cerebraal dan Hertmans' vroegere werk, maar van een 'nieuwe' Hertmans is niet echt sprake.

Het is vier jaar geleden dat Stefan Hertmans (1951) nog een dichtbundel publiceerde. Na 'Goya als hond' uit 1999 heeft hij zich voornamelijk met andere genres beziggehouden. Achtereenvolgens verschenen het toneelstuk 'Mind the Gap', de groteske roman-in-verhalen 'Als op de eerste dag', de essaybundel 'Het putje van Milete' en een boek over Jan Fabre, 'Engel van de metamorfose'. En toch heeft de schrijver in die periode nog de tijd gevonden om gedichten te schrijven. Die zijn nu verzameld in de nieuwe bundel 'Vuurwerk zei ze'. Het werk ligt in het verlengde van Hertmans' vorige poëtische exploten, maar houdt toch ook een toonwisseling in. De titel verraadt dat Hertmans' verzen intimistischer geworden zijn. Terwijl titels van zijn vorige bundels expliciet refereerden aan de kunstgeschiedenis, de religie of de mythologie, lijkt 'Vuurwerk zei ze' te verwijzen naar een gesprek tussen geliefden.

Toen Hertmans in 1984 als dichter debuteerde met 'Ademzuil', stond het grote gebaar nog…Lees verder

Laat ons in mineur beginnen. Met een uitschieter. Met 'Stalker' uit Vuurwerk zei ze maakt Stefan Hertmans zich een beetje belachelijk. In dat gedicht ergert het lyrische ik zich op een overspannen toon aan de grijsaard die zijn spiegelbeeld is. In de poëzie van Hertmans was de laatste jaren al een beweging naar meer toegankelijkheid merkbaar, wat op zich niet te betreuren is. Maar enkele van deze nieuwe gedichten bestaan uit onverholen meligheid. Op die losse flodders na, is Vuurwerk zei ze wel een vette kluif. Op die losse flodders na, bewijst deze bundel dat Stefan Hertmans met het Raadsel kan samenwerken.

Zoals al bleek uit 'Stalker', laat het ouder worden de hoofdfiguur niet onberoerd. Dit uit zich in melancholische identificaties met kinderen die hem aan zijn jongere ik herinneren. Het leidt ook tot een terugblik van de boekenwurm op zijn leven en tot het opmaken van een voorlopige maar negatieve balans: 'Ik heb het beste van mezelf / Aan hen [de boeken, A.D…Lees verder
Hertmans' poëzie loopt soepel, te soepel eigenlijk om te blijven haken. En toch is het voor een goed begrip van dit werk noodzakelijk attent te blijven, te letten op wat er staat en hoe de woorden, en in welk verband, samenhangen. 'We kunnen zeer wel leven / In de pels van ruwe eeuwen / Zoals een kwikstaart op het / Maanlandschap van een dikhuid.' Zo begint een ironisch 'Manifest'. Hertmans maakt poëzie van de hele wereld, hij heeft zijn ogen open als hij reist, als hij beeldende kunst bekijkt of foto's, als hij de Thomaskirche in Leipzig (Bach!) betreedt. Hij denkt na over verschijnselen als SMS, een Stille, typeert dichters als Kaváfis, een meisje in Durban. 'In het maquis' heet een afdeling die kennelijk speelt tijdens een (gedroomde) wandeling door Frankrijk onder het Rilkeaanse motto: 'Wir aber spüren nur den Gegenwind.' 'Vuurwerk zei ze' is een reeksje van vijf gedichten bij vijf etsen van Karel Dierickx die kennelijk het scheppingsproces tot onderwerp hebben. Dat Hertmans' poëz…Lees verder

Over Stefan Hertmans

Stefan Hertmans (Gent, 31 maart 1951) is een Belgisch schrijver, dichter en essayist.

Hij is auteur van een literair en essayistisch oeuvre (poëzie, roman, essay, theatertekst, kortverhaal) dat hem in binnen- en buitenland bekend maakt. Zijn gedichten en verhalen verschenen in het Frans, Spaans, Italiaans, Roemeens, Kroatisch, Duits, Bulgaars. Hertmans doceerde aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent en de Koninklijke Academie voor Schone kunsten (KASK, Hogeschool Gent) en leidde er het Studium Generale tot oktober 2010. Hij gaf lezingen aan de Sorbonne, de universiteiten van Wenen, Berlijn en Mexico City, Library of Congress (Washington), University College London. Zijn werk verscheen onder meer in The literary Review (Madison) The Review of contemporary fiction (Illinois) en Grand Street (New York). Hertmans werkte mee aan tijdschriften zoals Raster, De Revisor, Het Moment, NWT, Yang, Dietsche Warand…Lees verder op Wikipedia