Handschrift
Latijn

Ms. 148 - Epistulae beati Iheronimi et beati Augustini

12de-13de eeuw; ca. 1200
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)

Ms. 148 - Epistulae beati Iheronimi et beati Augustini

12de-13de eeuw; ca. 1200
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)
Titel
Ms. 148 - Epistulae beati Iheronimi et beati Augustini
Auteur
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Uniforme titel
Epistulae Hieronymi
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw; ca. 1200
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)
Groepstitel
Brief|Q133492
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697); (Cfr. Ms. 149), 140 ff. : ill.; 370 x 290 mm
Annotatie inhoud
Pars prima. Bevat: inhoudstafel (f. 1v); Adversus Jovinianum (ff. 2r-41v); 45 brieven (ff. 41v-140v): Apologetica ad Pammachium, Ad Pammachium, Ad Domnionem, Ad Heliodorum, Ad Nepotianum de uita clericorum, Ad Rusticum monachum, Ad Eustochium de uirginitate seruanda, Ad Paulam de morte Blesille, Ad Heliodorum, Ad Pammachium de subita peregrinatione Pauline, Ad Oceanum de morte Fabiole, Epistola Damasi ad Iheronymum de quinque questionibus in Genesi, Rescriptum Iher. ad Dam., Ad Damasum in cantico canticorum post Origenem translatus, Tranquillino quemadmodum Origenem legere debeat, Ad Damasum de seraphim, Iher. ad Dam. de calculo et Osanna, Dam. ad Iher. de Osanna, Rescriptum Iher. de Osanna, Iher. ad Dam. de fide, Ad Damasum de hypostasibus, Augustinus ad Iheronymum epistula prima, Aug. ad Iher. axpostulantis et excusantis, Iher. ad Aug. familiaris, Iher. ad Aug. commendatio amici, Aug. ad Praesidium, Aug. ad Iher. excusantis et calumniam propellentis, Iher. ad Aug. familiaris, Aug. ad Iher. de translatione ex Hebraica veritate, Aug. ad Iher. de mendacio, Iher. ad Aug. de expositione cuiusdam loci epistulae ad Galatas, Iher. ad Aug. apologetica, Aug. ad Iher. super capitulo ad Galatas etc., Ad Marcellinum et Anapsychiam, Aug. ad Iher. de origine anime, Aug. ad Iher. de sententia Iacobi apostoli, Iher. ad Aug. rescriptum, Iher. ad Aug. contra Pelagianos, Iher. ad Aug. de hereticis, Iher. ad Alypium et Augustinum, Pammachii et Oceani ad Iher., Iher. ad Pammachium et Oceanum, Epiphanii Cypri missa ad Iohannem episcopum, Iher. ad Pammachium de optimo genere interpretandi, Iher. ad Avitum, Iher. ad Demetriadem (Cfr. Bernard Lambert, Bibliotheca Hieronymiana Manuscripta (Instrumenta patristica 4), Steenbrugge, 1969)
Explicit f. 140v: 'Explicit prima pars epistolarum beati Iheronimi presbiteri'
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Campmansband (ca. 1625-1650)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 188-189
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 154
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 117-118
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
This catalogue entry is based on original research and literature study by Bruges Public Library curator Dr. Evelien Hauwaerts. Deze catalogusbeschrijving is gebaseerd op eerstelijnsonderzoek en bronnenstudie door Dr. Evelien Hauwaerts, curator Openbare Bibliotheek Brugge
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/

Over Sophronius Eusebius Hieronymus

Hiëronymus van Stridon, volledige Latijnse naam Eusebius Sophronius Hiëronymus (Grieks: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος) (Stridon, ca. 347 – Bethlehem, 30 september 420) was een schrijver, vertaler en kluizenaar in het vroege christendom. In de oudste stromingen is hij ook een kerkleraar, kerkvader en heilige. De Rooms-Katholieke Kerk rekent hem tot de vier grote kerkvaders van het Westen. Zijn feestdag is 30 september in de Katholieke Kerk, 15 juni in de Orthodoxe Kerk. In de christelijke iconografie wordt Hiëronymus vaak afgebeeld met een leeuw.

Hiëronymus is de patroonheilige van de vertalers. Tussen 390 en 405 maakte hij de Vulgaat, een bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563), ruim 1100 jaar later, verklaarde de Katholieke Kerk deze bijbel tot de enige gezaghebbende tekst.

Levensloop

Hij stamde uit een welgestelde…Lees verder op Wikipedia