Handschrift
Latijn

Ms. 055 - Matthaeus glossatus; Expositio in Apocalipsim; Monologium beati Anselmi; Vita Guillelmi ducis Aquitaniae ...

12de eeuw
12de eeuw (1099)

Ms. 055 - Matthaeus glossatus; Expositio in Apocalipsim; Monologium beati Anselmi; Vita Guillelmi ducis Aquitaniae ...

12de eeuw
12de eeuw (1099)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 055 - ff. 001r-072v - [Mattheus glossatus met inleiding door Hiëronymus]
  Sophronius Eusebius Hieronymus
  Vertaler, auteur
  Sophronius Eusebius Hieronymus
  Collatie
  ff. 001r-072v
  Annotatie inhoud
  Tussen ff. 32-33 zijn twee folio's weggesneden
  Personen
  Sophronius Eusebius Hieronymus (348 - 420), vertaler, auteur
 • Onderdeel Ms. 055 - ff. 073r-101v - Expositio in Apocalipsim [titel 18de eeuw]
  [Anoniem]
  Auteur
  [Anoniem]
  Collatie
  ff. 073r-101v
  Annotatie inhoud
  [f. 73r] inc.: 'Iohannes apostolus et evangelista in Pathmos insula', [f. 101v]: expl.: 'sit cum omnibus vobis, et hoc amen, id est verum sit.'
  Personen
  [Anoniem], auteur
 • Onderdeel Ms. 055 - ff. 102r-117r - Vita beati ac gloriosissimi confessoris Christi Guillelmi [titel…
  Onderwerp
  Guillaume d'Aquitaine / de Gellone (Heilige); Rooms-Katholieke Kerk
  Collatie
  ff. 102r-117r
  Annotatie inhoud
  Bevat een leven van de H. Guillaume d'Aquitaine, Tussen ff. 102-103 ontbreekt een folio; tussen ff. 112-113 ontbreken twee folio's, [f. 102r] inc.: 'Incipit vita beati ac gloriosissimi confessoris Christi Guillelmi cuius festivitas celebratur quinto K. Junii', [f. 117r] expl.: 'merita dilecti sui ad laudem et gloriam nominis sui qui vivit, etc.'
 • Onderdeel Ms. 055 - ff. 117r-117v - [Gebeden voor de mis van de H. Guillaume d'Aquitaine]
Titel
Ms. 055 - Matthaeus glossatus; Expositio in Apocalipsim; Monologium beati Anselmi; Vita Guillelmi ducis Aquitaniae [titel 18de eeuw]
Auteur
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Taal
Latijn
Datum
12de eeuw
Datering (handschrift)
12de eeuw (1099)
Groepstitel
Catalogi - boekenlijsten|Q2352616
Collatie
Perkament, i (oorspr. dekblad) + 117 ff. : ill.; 260 x 170 mm
Annotatie inhoud
In de 17de eeuw bevond zich nog een deel met het Monologion van Anselmus van Canterbury tussen ff. 101 en 102
Convoluut. Datering en herkomst volgens Vlaamse kunst op perkament 1981, p. 73: Het eerste deel (ca. 1120 - 1135) is afkomstig uit de librije van de Duinenabdij. Het tweede (ca. 1130 - 1140) en derde (tweede kwart 12de eeuw) deel waren al in de 13de eeuw samen ingebonden; ze zijn waarschijnlijk een latere aanwinst van de Duinenabdij. Het eerste deel is ingebonden met het tweede en derde deel ten vroegste tegen het einde van de 15de eeuw. Datering volgens Janzen 2019, p. 183: de drie delen dateren van ca. 1126-ca. 1150. Herkomst volgens Janzen 2019 en P. Stirnemann (niet-gepubliceerd): ff. 1r-72v: Zuid-Frankrijk?; mogelijk Laon of Aquitaine (Stirnemann)
Folio 117v bevat een 13de-eeuwse boekenlijst 'Libri de paruo aumario' met 25 titels, geschreven in een gotisch schrift van de tweede helft van de dertiende eeuw. Volgens N. Huyghebaert (1968, p. 310-318) zou de lijst zou afkomstig kunnen zijn uit de abdij van Ter Doest, maar volgens recent onderzoek kan de oorsprong niet met zekerheid vastgesteld worden (Corpus Catalogorum Belgii 1997, vol. I, p. 108). Onder deze lijst staan enkele pennenproeven en tekeningen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Moderne band
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.) (?)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 73-74
Derolez, A., Corpus catalogorum Belgii: the Medieval Booklists of the Southern Low Countries, Brussel: Paleis der Academiën, 1994-1997, Vol. I: Province of West Flanders, pp. 107-109
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 105
Huyghebaert, N., "Ter Doest ou l'Eeckhout? : à propos d'un catalogue médiéval de manuscrits de la bibliothèque publique de Bruges ms. 55", Revue Bénédictine, 78:3/4 (1968), 310-318
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 28, 309
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 73-74
Auteur online catalogusbeschrijving: Evelien Hauwaerts
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/

Over Sophronius Eusebius Hieronymus

Hiëronymus van Stridon, volledige Latijnse naam Eusebius Sophronius Hiëronymus (Grieks: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος) (Stridon, ca. 347 – Bethlehem, 30 september 420) was een schrijver, vertaler en kluizenaar in het vroege christendom. In de oudste stromingen is hij ook een kerkleraar, kerkvader en heilige. De Rooms-Katholieke Kerk rekent hem tot de vier grote kerkvaders van het Westen. Zijn feestdag is 30 september in de Katholieke Kerk, 15 juni in de Orthodoxe Kerk. In de christelijke iconografie wordt Hiëronymus vaak afgebeeld met een leeuw.

Hiëronymus is de patroonheilige van de vertalers. Tussen 390 en 405 maakte hij de Vulgaat, een bijbelvertaling in alledaags Latijn, grotendeels gebaseerd op oorspronkelijke Hebreeuwse bronnen. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563), ruim 1100 jaar later, verklaarde de Katholieke Kerk deze bijbel tot de enige gezaghebbende tekst.

Levensloop

Hij stamde uit een welgestelde…Lees verder op Wikipedia