Handschrift
Latijn

Ms. 007 - Psalterium, Job, Tobias, Judith, Esther, Esdras, Nehiemias, Liber quartus Regum, Libri Salomonis, Ecclesi...

12de eeuw
12de eeuw (1099)
Sophronius Eusebius Hieronymus (vertaler, auteur)

Ms. 007 - Psalterium, Job, Tobias, Judith, Esther, Esdras, Nehiemias, Liber quartus Regum, Libri Salomonis, Ecclesi...

12de eeuw
12de eeuw (1099)
Titel
Ms. 007 - Psalterium, Job, Tobias, Judith, Esther, Esdras, Nehiemias, Liber quartus Regum, Libri Salomonis, Ecclesiasticus, Ezechiel, et Isaias [18de eeuw]
Vertaler, auteur
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Uniforme titel
Biblia. V.T. Regum
Taal
Latijn
Datum
12de eeuw
Datering (handschrift)
12de eeuw (1099)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697); (Cfr. Mss. 5, 23), 220 ff. : ill.; 42 x 29 cm
Annotatie inhoud
Bevat Psalmen (met proloog Hiëronymus), Job (pr.H.), Tobias (pr.H.), Judit, Ester (pr.H.), Esdras (pr.H.), Nehemias, Koningen 4 (onvoll.), Brief van Hiëronymus aan Eustochium, Spreuken (pr.H.), Prediker, Hooglied, Wijsheid, Ecclesiasticus (pr.H.), Ezekiël (pr.H.), Isaias (pr.H.)
Tussen ff. 40-41 en 42-43 ontbreekt minstens één vel. Op f. 41r: 'Ter centum mille bis Francia victa fuisti / Curtraci ville. Quartus quoque dies fuit ille / et mensis Julii translatio fit Benedicti. / Hoc qui fecerunt burgenses ille fuerunt. / Deum laudemus, ceteros Francos superemus'; geschrift uit de vroege 14de eeuw over de Groeningezege in 1302. F. 42 is een half vel, bevat penneprobeersels met o.a. 'In Liss[eweghe] pro (...) Margarete [Wi]lsins'. Tussen ff. 95-96 ontbreken drie vellen. Op f. 102v: 'Willem'. Op f. 157v: 'Iste liber est beate Marie virginis de Liss[eweghe]'
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gotische textualis; early gothic script, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Campmansband (ca. 1625-1650)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 25-26
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 85
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 20-21
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Made in Belgium, Brussel, 2005
Jacob van Maerlant, Damme - Den Haag, 1996-1997

Over Sophronius Eusebius Hieronymus

Hiëronymus van Stridon, volledige Latijnse naam Eusebius Sophronius Hiëronymus (Grieks: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος) (Stridon, ca. 347 – Bethlehem, 30 september 420) was een schrijver, vertaler en kluizenaar in het vroege christendom. Hij wordt in het christendom vaak ook beschouwd als een kerkleraar, kerkvader en heilige. De Rooms-Katholieke Kerk rekent hem tot de vier grote kerkvaders van het Westen.

Tussen 390 en 405 maakte hij een Bijbelvertaling in het alledaagse Latijn (sermo humilis): de Vulgaat. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563), ruim 1100 jaar later, verklaarde de Katholieke Kerk deze vertaling tot de enige gezaghebbende tekst.

Zijn feestdag is 30 september in de Katholieke Kerk, 15 juni in de Orthodoxe Kerk. In de christelijke iconografie wordt Hiëronymus vaak afgebeeld met een leeuw.

Levensloop

Hiëronymus stamde uit een welgestelde familie uit de provincie Dalmatia. Zijn ouders w…Lees verder op Wikipedia