Handschrift
Latijn

Ms. 351 - Commentum super Decretum et super Institutiones [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Rufinus Assisias (auteur)

Ms. 351 - Commentum super Decretum et super Institutiones [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Titel
Ms. 351 - Commentum super Decretum et super Institutiones [titel fenestra]
Auteur
Rufinus Assisias gest. ca. 1192-
Uniforme titel
Summa Decretorum
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Groepstitel
Juridische traktaten en handboeken (kerkelijk en bur|Q17123524
Collatie
Perkament, 72 ff. : ill.; 33 x 22 cm
Annotatie inhoud
Inc. (f. 1r): 'Sacrosancte ecclesie regularis instituio omnibus unitur sed non equaliter singulis dispensatur'; expl. (f. 72r): 'laboriosi operis et operosi laboris querens requiem in gloria sempiterna. Explicit'
F. 72r kolom b (na explicit Summa) staan zes regels door zelfde hand, inc.: 'De fide instrumentorum uel attestationum et quando aliquid deletum uel suprascriptum sit licet satis aperte in legibus contineatur'; ter hoogte van deze regels is in de marge een akte met zegel en hand getekend, met opschrift 'Ego Will. dedi s[...] annis Philippo [...]'
F. 72v bevat afschriften in latere handen van twee aktes, inc. 1: 'Clemens episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratri episcopo Wigorn. salutem et apostolicam benedictionem. Constitus in presentia nostra dilectus filius Matheus dictus de Asschenberne pauper clericus tue diocesis nobis humiliter supplicauit ut cum ipse sicut asserit nullum sit ecclesiasticum beneficium assecutus', expl.: 'Data Auion. quinto Idus septembris pontificatus nostri anno quarto'; inc. 2: 'Walterus permissione diuina episcopus Wygornie dilecto in Christo filio rectori ecclesie de Aluynech. salutem gratiam et benedictionem. Mandatum apostolicum pro Matheo de Asschebarewe clerico nostre dyoc.', expl.: 'Datum Lond. II kalendas marcii anno nostre consecrationis [secundo]'. Voor een uitgebreidere transcriptie, zie De Poorter 1934, p. 389-390
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Middeleeuwse band, bruin leer met blindstempeling; houten platten; 6 ribben; fenestra (nu op f. 1r bevestigd); sporen van sluitingen; rug deels hersteld
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 389-390
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 229
Egidius Strubbe, "Catalogue des deux expositions de manuscrits. Congrès de droit canonique médiéval, Louvain et Bruxelles, 1958" (Bibliothèque de la revue d'histoire ecclésiastique 33), Louvain: Bibliothèque de l'Université, 1959, p. 179-180
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Tentoonstelling
Congrès de droit canonique médiéval, Brugge, 1958
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/