Handschrift
Latijn

Ms. 191 - Sentencie magistri Roberti de Meleduno [titel fenestra]

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)

Ms. 191 - Sentencie magistri Roberti de Meleduno [titel fenestra]

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)
Titel
Ms. 191 - Sentencie magistri Roberti de Meleduno [titel fenestra]
Auteur
Robertus de Miliduno 1100 - 1167
Uniforme titel
Sententiae Roberti de Miliduno
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw (1175)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), ii + 305 ff. : ill.; 36 x 26 cm
Annotatie inhoud
Inc. (f. 1r): 'De modis colligendi summas et docendi. Non nullorum scribendi consuetudo est'; expl. (f. 305r): 'ipsa extrema non esse disiuncta necesse necesse'
De twee voorste schutbladen zijn afkomstig uit een 10de-eeuwse prekenbundel; cf. mss. 13, 42, 61, 65, 75, 78, 193, 347, 349, 404
Achterste dekblad (losgemaakt na restauratie in 2010) is afkomstig uit een laat-middeleeuwse kopie van In Marci evangelium expositio van Beda Venerabilis
Folio's 7, 22bis, 119bis zijn geen volledige vellen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gehistorieerde initialen|Q4924460, gotische textualis
Band
Middeleeuwse band, fenestra (nu op verso van tweede voorste schutblad bevestigd)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 239-240
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 149
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 166
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 169
Lottin, O., 'Le concept de Liberté chez les maîtres franciscains du XIIIe s.', Lumières d'Assise 5 (1948), pp. 52-65
Perkams, M., "Robert von Melun und die Rezeption der Abaelardischen Ethik im 12. Jahrhundert. Nebst einer kritischen Edition von Robert von Melun, Sententiae I, II [o, 164-171 und I, I, 8, 79-84", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales 75, 2008, 33-76]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/