Handschrift
Latijn

Ms. 247 - Summa magistri Roberti de Corschon [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)

Ms. 247 - Summa magistri Roberti de Corschon [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 247 - ff. 001r-152v - Summa magistri Roberti de Cortchun [titel incipit]
  Robertus de Curceto
  Auteur
  Robertus de Curceto
  Collatie
  ff. 001r-152v
  Annotatie inhoud
  Folio's 1r-4r bevatten inhoudstafel. Inc. (f. 4v): 'In nomine sancte et indiuidue Trinitatis, incipit Summa magistri Roberti de Cortchun. Tota celestis phylosophia in bonis moribus consistit et fide'; expl. (f. 152v): 'vasa et capitulo calix et capitulo consulto et hec de dedicatione ecclesie sufficiant. Explicit Summa magistri Roberti de Coschon'
  Personen
  Robertus de Curceto (fl. gest. 1219), auteur
 • Onderdeel Ms. 247 - ff. 153r-153v - De die iudicii; De quindecim signis que fient ante diem iudicii …
  [Anoniem]
  Auteur
  [Anoniem]
  Onderwerp
  Laatste Oordeel; Christendom
  Collatie
  ff. 153r-153v
  Annotatie inhoud
  Inc. 1 (f. 153r): 'De die iudicii. Postquam antichristus occisus fuerit non statim ueniet dies iudicii sed quadraginta dies dominus concedet electis ut agant penitentiam quia seducti sunt ab antichristo'; expl. (f. 153v): 'ad uisionem et ad cognitionem sue diuinitatis ubi equalis manet cum patre et spiritu sancto in secula seculorum amen'. Inc. 2 (f. 153v): 'De quindecim signis que fient ante diem iudicii. Hec sunt quindecim signa quindecim dierum ante diem iudicii que sanctus Ieronimus in annalibus hebreorum inuenit'; expl. (f. 153v): 'Quintadecima die ardebit terra usque ad inferni nouissima. Et post hec erit dies iudicii'
  Personen
  [Anoniem], auteur
 • Onderdeel Ms. 247 - ff. 152v-153r - Instituciones sanctorum patrum [rubriektitel]
  [Anoniem]
  Auteur
  [Anoniem]
  Onderwerp
  Kerkvaders
  Collatie
  ff. 152v-153r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 152v): 'Instituciones sanctorum Patrum. Missam primus post Christum Petrus apostolus Anthiochie celebrasse dicitur'; expl. (f. 153r): 'Decreuit etiam octauas assumptionis sancte Marie agi quod non ante fiebat'
  Personen
  [Anoniem], auteur
Titel
Ms. 247 - Summa magistri Roberti de Corschon [titel fenestra]
Auteur
Robertus de Curceto fl. gest. 1219-
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 153 ff. + i : ill.; 360 x 250 mm
Annotatie inhoud
Oorspronkelijke dekbladen (nu los) bevatten fragmenten van de Decretales; leesbare rubrieken: 'De regularibus et transeuntibus ad religionem'; 'Ne sede uacante aliquid innouetur'
Recto achterste schutblad: 'Ao XXXIIo Vt LXX lb IX s'
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Verzamelhandschrift
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Middeleeuwse band, fenestra
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), f. 152v 'Liber Sancte Marie de Thosan', Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 288-289
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 113, 149, 150
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 182
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 201-202
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
This catalogue entry is based on original research and literature study by Bruges Public Library curator Dr. Evelien Hauwaerts. Deze catalogusbeschrijving is gebaseerd op eerstelijnsonderzoek en bronnenstudie door Dr. Evelien Hauwaerts, curator Openbare Bibliotheek Brugge
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/