Boek
Nederlands

De zondebok

René Girard (auteur)
Bundel cultuurfilosofische essays waarin een literair-historische analyse en sociaalwetenschappelijke interpretatie wordt gegeven van bekende mythen.
Titel
De zondebok
Auteur
René Girard
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Le bouc émissaire
Uitgever
Kampen: Agora, 2001
256 p.
ISBN
90-289-2969-X 90-391-0847-1

Besprekingen

Bundeling van vijftien essays, waarin de schrijver telkens wil duidelijk maken, dat in alle culturen zwakken en gebrekkigen vervolgd worden omdat men in hen de oorzaak ziet van het kwaad. Hij wil laten zien, dat de mythologie altijd de functie gehad heeft om dit collectief geweld te legitimeren. Bekende mythen worden op deze manier geanalyseerd als product van de verbeelding van vervolgers. De bijbel, en vooral de psalmen en evangeliën, is volgens de auteur niet een van de vele mythologieën, zoals invloedrijke denkers hebben betoogd, maar juist de ontkrachting van de mythen, doordat het vervolgingsdrama er beschreven wordt vanuit het perspectief van het slachtoffer en de willekeur van het vervolgingsgeweld op die manier wordt onthuld. De auteur is een Franse historicus, die sinds 1947 aan beroemde Amerikaanse universiteiten literatuurwetenschappen doceert. Zijn theorie over de culturele functie van de mythen is vooralsnog een hypothese, maar met grote eruditie draagt hij er in dit boe…Lees verder

Over René Girard

René Girard kan verwijzen naar:

  • René Girard (menswetenschapper) (1923-2015), Frans-Amerikaans antropoloog en filosoof
  • René Girard (voetballer) (1954), Frans voetballer en voetbaltrainer


Lees verder op Wikipedia