Handschrift
Latijn

Ms. 018 - Radulfus Flauiacensis in explanatione Leuitici

13de eeuw
13de eeuw

Ms. 018 - Radulfus Flauiacensis in explanatione Leuitici

13de eeuw
13de eeuw
Titel
Ms. 018 - Radulfus Flauiacensis in explanatione Leuitici
Auteur
Radulfus Flaviacensis OSB gest. ca. 1160-
Uniforme titel
Radulfus Flaviacensis super Leviticum
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw
Groepstitel
Bijbelcommentaren|Q11611056
Collatie
Perkament; (Cfr. Ms. 20), 168 ff. : ill.; 350 x 260 mm
Annotatie inhoud
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Libri 1-10
Colofon van een anonieme kopiist: '... scriptus a quodam monacho cuius nomen scribatur in libro vite'
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Campmansband (ca. 1625-1650)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 35
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 90
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 45
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, p. 38-39, 74
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Auteur online catalogusbeschrijving: Evelien Hauwaerts
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag