Handschrift
Latijn

Ms. 615 - [Fragment van een Merovingische oorkonde]

7de eeuw; tweede helft 7de eeuw
7de eeuw; tweede helft 7de eeuw (0650)

Ms. 615 - [Fragment van een Merovingische oorkonde]

7de eeuw; tweede helft 7de eeuw
7de eeuw; tweede helft 7de eeuw (0650)
Titel
Ms. 615 - [Fragment van een Merovingische oorkonde]
Taal
Latijn
Datum
7de eeuw; tweede helft 7de eeuw
Datering (handschrift)
7de eeuw; tweede helft 7de eeuw (0650)
Groepstitel
Aktes|Q705914
Oorkonde|Q705914
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 1 folio; 210 x 150 mm
Annotatie inhoud
Oorspronkelijk een schutblad aan de binnenzijde van het voorplat van Brugge, OB, Ms. 471. Sporen hiervan zijn te vinden in de bovenmarge, waar een 15de-eeuwse hand de titel van dit hs. heeft neergeschreven: 'Diete particulares. Tractatus quidam qui speculum medicine dicitur. Macer de uiribus herbarium'
In de ruimte tussen de regels is door een laatmiddeleeuwse hand enkele losse woorden geschreven: 'cun' en 'virgo'
De oorkonde regelt de verkoop van een stuk grond uit privé-bezit aan een religieuze instelling. Op basis van de pagusvermelding 'Bajocassino' wordt het stuk grond gesitueerd in het gebied Bessin (regio Calvados, dep. Basse-Normandie). Mogelijke kopers zijn: de abdij van St. Denis bij Parijs, de abdij St. Martin bij Tours, of een abdij in Vlaanderen of in Noord-Frankrijk
Vormelijk aspect
Merovingische minuskel; sierinitialen|Q7103514
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 534
Berthelot, Sandrine - Hincker, Vincent (eds), Vous avez dit barbares? : archéologie des temps mérovingiens en Normandie, Ve-VIIIe siècles, Gent: Snoeck Publishers, 2018, p. 6-7
Bordier, H., "Diplômes mérovingiens", Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1855-1856, 254-258
Bormans, J., "Note sur la transcription d'un fragment de diplôme de l'époque mérovingienne", Comte rendu des séances de la Commission royale d'histoire, 4 (1852), 265-273
Chronique janvier-février 1855 [sic pour 1856, In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1856, tome 17, p. 300]
Debus, K., "Studien zu merowingischen Urkunden und Briefen : Untersuchungen und Texte", Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 14 (1968), 45-50, De Herdt, 'Rijkdom bedreigd', Brussel: Gemeentekrediet van België, 1990, p. 189
Gasnault, P., "Séance du 29 octobre : quelques documents originaux peu connus de l'époque mérovingienne", Bulletin de la société nationale des antiquaires de France, 1969, 254-264, (ill.: plaat 25)
Ghyssaert, "Bijvoegsel aan de catalogus van handschriften van de Stedelijke Bibliotheek Brugge", Archief- en bibliotheekwezen in België 57/3-4 (1986), p. 514
Laude, P.J., Catalogue méthodique, descriptif et analytique des manuscrits de la bibliothèque publique de Bruges, Brugge: De Tanghe, 1859, p. 406-407
Pirenne, H., "Note sur un diplôme du roi franc Thierry III conservé à la Bibliothèque de l'Université de Gand et le fragment de charte mérovingienne conservé à la Bibliothèque de Bruges", Compte rendu des séances de la Commission royale d'Histoire, 5ème série, t. III, n°2, 1893, 3-18, (ill.: plaat 2)
Strubbe, Egied, Grondbegrippen van de paleografie der middeleeuwen, Brussel : Story, 1961, 2 vols., II: plaat 6
Vezin, J. "Le B en ligature à droite dans les écritures du VIIe et du VIIIe siècles", Journal des savants, 1971, 261-286
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Co-auteur online catalogusbeschrijving: Mark Vermeer
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Schatten van de Duinenabdij. Gegeerd. Onbegrepen. Onbekend, Abdijmuseum Ten Duinen 1138, 8 september 2012 - 09 december 2012
800 jaar boekbanden, Brugge, 2002