Handschrift
Nederlands

Ms. 593 - Liber Trotula

15de eeuw
15de eeuw (1399)
+1
Ms. 593 - Liber Trotula
×
Ms. 593 - Liber Trotula Ms. 593 - Liber Trotula

Ms. 593 - Liber Trotula

15de eeuw
15de eeuw (1399)
Titel
Ms. 593 - Liber Trotula
Uniforme titel
Trotula
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Datum
15de eeuw
Datering (handschrift)
15de eeuw (1399)
Groepstitel
Medische recepten|Q3355478
Medische traktaten en handboeken
Collatie
Papier (Wikidata Q11472), 18 ff. : ill.; 220 x 150 mm
Annotatie inhoud
Inc. (f. 1r): 'Hic incipit liber Trotula. Ic bidde alle vrauwen die dit sullen sien ofte horen lesen, hem biddic dat si my niet ne uloucken'; expl. (f. 18v): 'Ende dat uan onder ghesteken suuert ende purgiert de moeder'
De onderste helft van f.18 is weggesneden. Ook de vier bladen die hierop volgen zijn weggesneden; op de kimmen die overblijven staan verticaal enkele 15de-eeuwse woorden. Volgens Albert Derolez (in een recensie van Delva's editie in Scriptorium 38, pp. 175-177) en Monica Green ("A handlist of Latin and vernacular mss of the so-called 'Trotula' texts", Scriptorium 51, p. 83) behoort de tekst op f.18v niet tot de Trotula, maar is het een fragment dat is toegevoegd door een andere hand. Van de tekst die op f.18r staat, kunnen bijgevolg slechts enkele regels ontbreken
Dit handschrift kan met duiding en een teksteditie geconsulteerd worden op www.historischebronnenbrugge.be
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683, technische illustraties / schema's / diagrammen|Q857780, gotische cursiva recentior
Band
Postmiddeleeuwse band
Eigendomsmerk
Isaac-Joseph De Meyer 1786 - 1861
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 709
Delva, A. Vrouwengeneeskunde in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen: met uitgave van het Brugse liber Trotula, (Vlaamse historische studies 2), Brugge: Genootschap voor Geschiedenis, 1983
Goyens, M. - de Leemans, P. - Smets, A. Science translated : Latin and vernacular translations of scientific treatises in medieval Europe (Mediaevalia Lovaniensia, ser. 1, studia 40), Leuven: Leuven University Press, 2008, p. 454
Green, The Trotula: a medieval compendium of women's medicine, (The Middle Age Series), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2001
Green, M. Making women's medicine masculine: the rise of male authority in pre-modern gynaecology, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 164, 182, 201
Jansen-Sieben, Ria. Repertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur. Utrecht: HES, 1989, p. 244-245
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Marie: l'héritage de Bourgogne, Beaune, 2000 - 2001
The Art of Reading in the Middle Ages (Europeana)