Handschrift
Nederlands

Ms. Grootseminarie 197/122 - Sermoenen der heijlige Vaders [titel 18de eeuw]

16de eeuw; 1528
16de eeuw; 1528 (1528)

Ms. Grootseminarie 197/122 - Sermoenen der heijlige Vaders [titel 18de eeuw]

16de eeuw; 1528
16de eeuw; 1528 (1528)
Titel
Ms. Grootseminarie 197/122 - Sermoenen der heijlige Vaders [titel 18de eeuw]
Kopiist
Katerine van der Scuere
Taal
Nederlands
Datum
16de eeuw; 1528
Datering (handschrift)
16de eeuw; 1528 (1528)
Groepstitel
Sermoenen|Q60797
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), ii + 202 ff. + i : ill.; 288 x 210 mm
Annotatie inhoud
Dit manuscript is eigendom van het Archief van het Grootseminarie Ten Duinen en wordt bewaard in het Grootseminarie (Potterierei, Brugge). Met vragen in verband met dit manuscript kan u terecht bij de curator van de collectie in het Grootseminarie. // This manuscript is part of the collections at the Archives of the Major Seminary Ten Duinen in Bruges (Potterierei, Bruges). For questions regarding this manuscript, please contact the special collections curator at the Major Seminary
Winterdeel, inhoudstabel. Inc. (f. 3r): 'Hier beghint die tafele van den omelien sint ian guldemont sint augustiin die eerwerdeghe beda origenes ende noch meer andere. Ten eersten det winterdeel vp de eerste sondach van den aduent: I'; expl. (f. 3r): 'Sint augustiin van derseluer hoecheiit: CXVIII. Van sint gregorius ende oec van eenen bisscop int ghemeene: CXIX'
Winterdeel, hoofdtekst. Inc. (f. 4r): 'Vp den eersten sondach van den aduent eewangelie matheeus. In dier tiit doe ihesus was nakende iherusalem ende was ghecomen tot bethfage an den berch van oliueten doe sende hi II discipulen'; expl. (f. 124r): 'Siestu nv wel hoe god gheblasfameert wort ouermidts die quade kerstenen want die heere en mach gheen goet gheruchte hebben die daer een quaet ghesinde heeft. Deo gratias'
Zomerdeel, inhoudstabel. Inc. (f. 125r): 'Hier beghinne die ommelyen van den sometiit van den eerweerdeghen beda, sint ian guldemont, sinte augustiin ende origenes ende noch meer andere. Ten eersten vp de paeschauent CXXIII'; expl. (f. 125r): 'Vp den IXsten sondach na die trynitheit: CXCV. Vp den XVsten sondach na die trynitheit CXCVIII'
Inc. (f. 126r): 'Hier beghinnen die ommelien van den somertiit in den eerste vp den heleghen paeschauent matheus ewangelie. Des auents vpten sabaoth die daer lichtet vpten eersten dach van der weke doe quam maria magdaleene ende een ander maria om te sien dat graf ons heeren'; expl. (f. 202): 'of wii aerm of riicke hebben gheweest want det en was in onser macht niet maer of wii wel of qualic ghedaen hebben dat es in onsen vrien wille'
Ff. 3v, 124v, 125v, en 202v-204v leeg
Achterste schutblad is afkomstig uit een 13de-eeuws handschrift van de Achilleis van Statius. Op de achterzijde hiervan: 'Desen bouc behoert toe den cloestere van sente liisbetten te sarepten bii brugghe ghescreuen bii suster katerine van der scuere donatinne gheprofest int selve conuent int iaer M Vc XXVIII ghescreuen'
Band
soepele perkamenten band, vier doorgehaalde bindingen; overslag
Eigendomsmerk
Zusters van het Gemene Leven Sarepta (Sint-Elisabethklooster), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Grootseminarie Ten Duinen Brugge
Bibliografie
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984
Strubbe, Egidius - Lambrecht, Joris, Catalogus van de handschriften van het grootseminarie Brugge, Brugge, 1940-1945, niet-uitgegeven typoscript. [Raadpleegbaar in de Openbare Bibliotheek Brugge]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Mark Vermeer. Online catalogusbeschrijving door Dr. Mark Vermeer.
Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) - Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, Identifier mmfc-10322
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/