Handschrift
Latijn

Ms. 244 - Summa de casibus [titel explicit]

14de eeuw
14de eeuw (1299)

Ms. 244 - Summa de casibus [titel explicit]

14de eeuw
14de eeuw (1299)
Titel
Ms. 244 - Summa de casibus [titel explicit]
Auteur
Johannes de Friburgo OP ca. 1250 - 1314
Uniforme titel
Summa confessorum
Taal
Latijn
Datum
14de eeuw
Datering (handschrift)
14de eeuw (1299)
Collatie
Perkament, i + 140 ff. + i : ill.; 23 x 17 cm
Annotatie inhoud
Folio's 1r-6r: inhoudstafel. Inc. (f. 6r): 'Incipiunt excerpta de Summa casuum. Quibus premittitur littera M est de Summa, vbi uero premittitur duplex W est de apparatu'; gevolgd door opsomming titels; 'De symonia. Quoniam inter crimina ecclesiastica symoniaca heresis primum optinet locum'. Expl. (f. 140v): 'voluptarias uero debet perdere'
Voorste dekblad bevat: fragment Epistula 51 van Fulbertus Carnotensis (Fulbert de Chartres), inc.: 'Qui domino suo fidelitatem iurat sex in memoria semper habere debet'; fragment Augustinus, inc.: 'Anime defunctorum quatuor modis soluuntur'; Credo, telkens een zin toegeschreven aan een apostel of profeet
Recto voorste schutblad bevat fragment Orosius, 'Historiae adversum paganos', inc.: 'Orosius in cronica [...]: Seruilis tumultus quanto minor est ceteris, tanto [crudelior] libera [n] multitudo commouetur vt patriam augeat seruilis vt perdat' en citaten over recht
Verso voorste schutblad blanco
Achterste schutblad en dekblad bevatten fragment 'Communiloquium sive Summa collationum' van Johannes Galensis (John of Wales). Inc. (recto achterste schutblad): 'resolutam et uirtutis opera'; expl. (recto achterste dekblad): 'et hee tres partes'. Schutblad en dekblad door andere hand geschreven
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Middeleeuwse band, middeleeuwse paginering Romeinse cijfers
Eigendomsmerk
Willem de Smidt / de Bassevelde 14de eeuw, Recto voorste schutblad 'Willelmus de Basseuelde', Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Recto voorste schutblad, Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 286
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 181
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 198-199
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/