Handschrift
Latijn

Ms. 134 - Cassianus de institutionibus monachorum, de regulis monasteriorum et de octo principalibus vi[...] Regula...

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)

Ms. 134 - Cassianus de institutionibus monachorum, de regulis monasteriorum et de octo principalibus vi[...] Regula...

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 001v-111v - Libri duodecim Cassiani presbiteri de institutionibus monachorum et…
  Johannes Cassianus
  Auteur
  Johannes Cassianus
  Onderwerp
  Heremieten
  Zonde
  Collatie
  ff. 001v-111v
  Annotatie inhoud
  Bevat proloog (ff. 1v-3v), inhoudstafel vóór ieder hoofdstuk, Inc. (f. 1v): 'Ueteris instrumenti narrat hystoria sapienstissimum'; expl. (f. 111v): 'hoc ipsum quod intelligere meriumus eius esse muneris in ueritate credamus'
  Personen
  Johannes Cassianus (ca. 360 - 435), auteur
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 111v-114r - Regula sanctorum patrum Serapionis et Macharii, Pafnutii et alterius…
  [Anoniem]
  Auteur
  [Anoniem]
  Collatie
  ff. 111v-114r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 111v): 'Sedentibus nobis in unum consilium saluberrimum'; expl. (f. 114r): 'custodienda conueniant et eritis irreprehensibiles'
  Personen
  [Anoniem], auteur
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 115v-131r - Actus sancte Marie Egyptiace et penitentia et transitus eius ad…
  Paulus Neapolitanus
  Vertaler
  Paulus Neapolitanus
  Onderwerp
  Vrouwen; Christendom
  Collatie
  ff. 115v-131r
  Annotatie inhoud
  Inc. prol. (f. 115v): 'Huius mirabilis conuersationis actuumque uitam'; inc. (f. 116r): 'In monasterio Palestinorum fuit uir uita'; expl. (f. 131r): 'uiuificatore et adorando Spiritum nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen'
  Personen
  Paulus Neapolitanus (ca. 640), vertaler
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 114r-115r - Epistula beati Macharii data ad monachos [titel incipit]
  Collatie
  ff. 114r-115r
  Annotatie inhoud
  Vervalste brief uit de 8ste eeuw, in naam van Macharius, Inc. (f. 114r): 'Lignorum copia ingentem excitat flammam'; expl. (f. 115r): 'intellige in Domino semper'
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 131r-137v - Conuersio uel penitentia sancte Pelagie [titel incipit]
  Onderwerp
  Vrouwen; Christendom
  Bekering
  Collatie
  ff. 131r-137v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 131r): 'Magnas semper domino referre debemus gratias'; expl. (f. 137v): 'qua ipsi est honor et gloria in saecula saeculorem. Amen'
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 137v-145r - Uita sancte Eufrosine uirginis Christi [incipit]
  Onderwerp
  Vrouwen; Christendom
  Collatie
  ff. 137v-145r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 137v): 'Fuit quidam uir in Alexandria Pafnutius nomine'; expl. (f. 145r): 'glorificantes dominem patrem et filium et spiritum sanctum, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen'
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 147r-151r - Uita beatissimi confessoris Christi Alexis [titel incipit]
  Collatie
  ff. 147r-151r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 147r): 'Temporibus domni Honorii et archadii imperatorum'; expl. (f. 151r): 'qui cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat per eterna saecula saeculorum. Amen'
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 145r-147r - Uita sancte Marine puelle [titel incipit]
  Onderwerp
  Vrouwen; Christendom
  Collatie
  ff. 145r-147r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 145r): 'Frater erat quidam secularis habens unicam paruulam filiam'; expl. (f. 147r): 'qui cum eterno patre et spiritu sancto uiuit et regnat Deus, per cuncta saecula saeculorum. Amen'
 • Onderdeel Ms. 134 - ff. 151r-153v - Ex decretis Gelasii pape [titel incipit]
  Collatie
  ff. 151r-153v
  Annotatie inhoud
  Bevat een deel van de Epistola, Inc. (f. 151r): 'Post propheticas et euangelicas atque apostolicas scripturas'; expl. (f. 153v): 'liber qui appellatur fundamentum apocrifus', Foutievelijk toegeschreven aan Gelasius in het manuscript
Titel
Ms. 134 - Cassianus de institutionibus monachorum, de regulis monasteriorum et de octo principalibus vi[...] Regula sanctorum patrum Serapionis, Macharii, Paf[...] et alterius Macharii. [...] Macharii ad m[...]chos. Legende sanctorum [...] decretiis Gelasii pape [titel fenestra]
Auteur
Johannes Cassianus ca. 360 - 435
Vertaler
Paulus Neapolitanus ca. 640-
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw (1175)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), i + 153 ff. : ill.; 320 x 210 mm
Annotatie inhoud
De fenestratitel is beschadigd. Titel 18de eeuw (recto voorste schutblad): 'Cassiani libri 12 de instructione monachorum et regulis monasterii regula sanctorum patrum Serapion, Macharii, Pafnutii et alterius Macharii et &'
Folio 1r bevat een middeleeuwse inhoudstafel met titel: 'Indicat hic titulus quid continet iste libellus. Liber sancte Marie de Thosan in quo ista continentur opuscula. Cassiani libri duodecim de institutionibus monachorum ac regulis monasteriorum et de octo principalibus uiciis'
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Vroege cisterciënzerband (12de-13de eeuw), fenestra
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 177-179
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 146
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 130-131, 138-139, 143, 231, 305, 306
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)

Over Johannes Cassianus

Johannes Cassianus (Dobroedzja, ±360/370 – Massilia, ±435) was een monnik uit het vroege christendom en een van de woestijnvaders. Hij verspreidde het monachisme in het westen.

Leven

Cassianus was vermoedelijk afkomstig uit Scythia Minor en heeft tijdens zijn leven veel gereisd. Als jongeman vertrok hij met zijn vriend Germanos naar Bethlehem. Ze werden er monnik in het Sint-Hilarionklooster en gingen dan naar Egypte om er het vurige monachisme te bestuderen. Daarna trokken ze naar Constantinopel, waar Cassianus door aartsbisschop Johannes Chrysostomos tot diaken werd gemaakt. Toen Chrysostomos door de Synode van de Eik werd afgezet en verbannen, gingen ze in 404 eerherstel bepleiten in Rome bij paus Innocentius I. Cassianus werd priester gewijd en vervulde diplomatieke opdrachten.

Na de dood van Germanos in 416 trok Cassianus naar Zuid-Gallië en stichtte er twee kloosters in de buurt van Marseille: de abdij Saint-Victor voor…Lees verder op Wikipedia