Handschrift
Latijn

Ms. 539 - Philosophia et summa gramaticalis magistri iohannis de dacia. Item commentum super minus uolumen [fenestr...

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (1275)

Ms. 539 - Philosophia et summa gramaticalis magistri iohannis de dacia. Item commentum super minus uolumen [fenestr...

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (1275)
Bevat
 • Ms. 539 - ff. 003r-007v - Philosophia magistri iohannis daci [titel explicit]
  Joannes Dacus
  Auteur
  Joannes Dacus
  Collatie
  ff. 003r-007v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 3r): '[H]vmana natura multipliciter est ancilla ut scribitur primo methaphysica'; expl. (f. 7v): 'et querenda quis modus acquirendi scienciam quot et que sunt impe[...] sciencie. hec autem ad remouendum ignorantiam negociis dicta in generali sufficiant. Explicit philosophia magistri iohannis daci et concequenter incipit sua summa gramaticalis que ex philosophia prehabita dicitur dependere, et sciendum quod hic philosophia ante summam nominatam per multum temporis in opere suo restitit introducta. Data autem fuit huiusmodi summa anno domini Mo CCo octogesimo', De in het explicit genoemde datum verwijst naar de totstandkoming van de originele tekst, niet naar de voltooiing van dit handschrift, Volgens Lohr, 1970, p. 186-187, is het auteurschap van Johannes twijfelachtig
  Personen
  Joannes Dacus, auteur
 • Ms. 539 - ff. 001r-002r - [Commentaar op Metaphysica]
  Petrus
  Kopiist
  Petrus
  Collatie
  ff. 001r-002r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 1r): '[V]t philosophus in prima phisica consideracio de veritate vno modo facilis et alio modo difficilis, facilis quidem ex parte sua'; expl. (f. 2r): 'Sic igitur patet circa phisicam in generali et hec sufficiant et habentibus proficiant. Qui me scribebat hoc nomen petrus habebat qui dedit alpha et omega. Qui me scribebat hoc nomen petrus habebat anno quo tociens scribere visus erat. Surgere qui curas populo tu que genuisti'
  Personen
  Petrus, kopiist
 • Ms. 539 - ff. 008r-051v - [Summa grammatica]
  Joannes Dacus
  Auteur
  Joannes Dacus
  Onderwerp
  Grammatica
  Collatie
  ff. 008r-051v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 8r): '[C]on grammatica quam antiqua auctoritas latinum quod ydyoma philosophorum est docere protestatur vna sit septem scientiarum liberalium apud antiquos famosorum'; expl. mut. (f. 51v): 'argumentum sed quia sic non significat immo ... est fi... dictionis uel aliter', De tekst is geordend middels paragraaftekens in rode inkt
  Personen
  Joannes Dacus, auteur
 • Ms. 539 - ff. 052r-069v - Obiectiones a magistro hugone de abatisvilla et sunt willelmi franchome [titel…
  Hugo de Abbatisvilla
  Auteur
  Hugo de Abbatisvilla, Wilhelmus Franchome
  Oorspronkelijke auteur
  Priscianus Caesariensis
  Collatie
  ff. 052r-069v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 52r): 'Quoniam in ante expositionis libris. Queriter utrum de sermone possit esse scientia et uidetur quod non tali ratione omnis scientia est de vniuersali sed sermo non est vniuersalis ergo etc.'; expl. (f. 69v): 'tamen posset responderi ad ista per ea que iam tacta sunt et ad secundam rationem eodem modo respondeatur. Expliciunt obiectiones a magistro hugone de abatisvilla et sunt willelmi franchome', De tekst is geschreven door twee handen, Grabmann (p. 75) spreekt abusievelijk over ms. 535
  Personen
  Hugo de Abbatisvilla, auteur, Wilhelmus Franchome, auteur, Priscianus Caesariensis (gest. na 530), oorspronkelijke auteur
 • Ms. 539 - ff. 069v-097v - [Commentaar op Priscianus' Minus volumen]
  Priscianus Caesariensis
  Oorspronkelijke auteur
  Priscianus Caesariensis
  Collatie
  ff. 069v-097v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 69v): 'Iste liber diuiditur in duos libros partiales, in primo libro determinat questionem parcium non principalium, in secundo determinat questionem parcium principalium'; expl. (f. 97r): 'non est magna vis quocumque modo dicatur siue primo modo siue secundo', Op folio 97v volgt een aanvullende quaestio: 'Magister uos intenditis querere vnam questionem circa librum priorum et est questio vestra: vtrum conclusio sit de essencia ipsius sillogismi'
  Personen
  Priscianus Caesariensis (gest. na 530), oorspronkelijke auteur
Titel
Ms. 539 - Philosophia et summa gramaticalis magistri iohannis de dacia. Item commentum super minus uolumen [fenestratitel]
Auteur
Joannes Dacus Hugo de Abbatisvilla Wilhelmus Franchome
Oorspronkelijke auteur
Priscianus Caesariensis gest. na 530-
Taal
Latijn
Datum
13de-14de eeuw
Datering (handschrift)
13de-14de eeuw (1275)
Groepstitel
Traktaten taal- en letterkunde
Renteboeken, feodale registers en rekeningen
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 97 ff. : ill.; 220 x 170 mm
Annotatie inhoud
Het voorste schutblad is een fragment van een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de uithoven (grangiae) die de abdij Ter Doest bezat, vermoedelijk rond 1300 door de keldermeester in tabelvorm geordend op basis van de bij hem ingeleverde rekeningen van de abdij en de uithoven. Leesbaar zijn de namen 'Crabbendiic' (Krabbendijke/Westhof), 'Nouacurte' (Nieuw-Frankendijk), Greda (Graauw), en 'Pulsbr[oec]' (Pulsbroek). Twee andere fragmenten van dergelijke rekeningen uit 1279 en 1315 worden bewaard onder respectievelijk ms. 616 en ms. 530. Het achterste schutblad is een fragment van een 15de-eeuwse oorkonde; op de eerste regel is leesbaar: 'presentes litteras inspecturis frater Iohannes promissione diuina'.
Vormelijk aspect
gotische semi-textualis, gotische cursiva recentior, gotische textualis
Band
Middeleeuwse band, Bruin leer over houten platten, blind bestempeld; rug met 3 ribben; fenestra op achterplat; sporen van klamp
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 640-642
De Poorter, A., Catalogue des Manuscrits de Grammaire latine médiévale de la Bibliothèque de Bruges (Paris, Librairie ancienne Honoré Champion, 1926), pp. 11-13
Duin, J. J., La doctrine de la providence dans les écrits de Siger de Brabant. Textes et étude. Philosophes médiévaux III (Louvain, Éditions de l'Institut Supérieur de Philosophie, 1954), p. 388
Galonnier, Alain (ed.), Le De scientiis Alfarabii de Gérard de Crémone. Contribution aux problèmes de l'acculturation au XIIe siècle (édition et traduction du texte), (Nutrix Studies in Late Antique Medieval and Renaissance Thought 9), Turnhout: Brepols, 2016, p. 106
Glorieux, Palémon, La Faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1971, p. 187
Grabmann, M., Thomas von Erfurt und die Sprachlogik des mittelalterlichen Aristotelismus, Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Abteilung 1943, bd. 2 (Munchen: Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1943), p. 75
Johannes Daci Opera, ed. Alfredus Otto, Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi I.1-2, 2 vol. (Kopenhagen, 1955)
Lohr, Charles H., "Medieval Latin Aristotle Commentaries: Authors Jacobus - Johannes Juff", Traditio 26 (1970), 135-216, pp. 186-187
Online catalogue description by Dr. Mark Vermeer. Online catalogusbeschrijving door Dr. Mark Vermeer.
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/