Handschrift
Latijn

Ms. 405 - Aurea legenda [titel fenestra]

14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400
14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400 (1335)

Ms. 405 - Aurea legenda [titel fenestra]

14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400
14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400 (1335)
Titel
Ms. 405 - Aurea legenda [titel fenestra]
Auteur
Jacobus de Voragine ca. 1228 - 1298
Uniforme titel
Legenda aurea
Taal
Latijn
Datum
14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400
Datering (handschrift)
14de eeuw; ca. 1350-ca. 1400 (1335)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 249 ff. : ill.; 34 x 25 cm (bladspiegel: 230 x 170 mm; 2 kol.)
Annotatie inhoud
Rubriek prol. (f. 1r): 'Incipit prologus super legendas sanctorum quas compilauit frater iacobus natione ianuensis de ordine fratrum predicatorum'; inc. prol. (f. 1r): 'Uniuersum tempus presentis uite in quatuor distinguitur'; expl. (f. 1r): 'usque ad aduentum domini. Explicit prologus super librum de legendis sanctorum in quatuor partes distinctum'
Ff. 1v-2v: capitula
Rubriek (f. 1v): 'Incipit de aduentu'; inc. (f. 1v): 'Aduentus domini per quatuor septimanas agitur ad significandum quod quatuor sunt aduentus'. Expl. onvolledig, eindigt in hoofdstuk 'De dedicatione templi'. Folio 249 is een latere toevoeging. De oorspronkelijke kopie eindigt op f. 248v: 'et ibi litteris grecis et latinis scribitur alphabetum. In parietibus ecclesie cruces depinguntur et ipse cruces [illumiant]'; expl. toevoeging (f. 249v): 'qualiter autem deus uenter dedicatur ostendit Hugho de sancto uictore. In'
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683, gotische textualis
Band
Middeleeuwse band, bruin leer (zwaar beschadigd) met blindstempeling; houten platten; 6 ribben; sporen van doppen, klamp, sluitriemen; fenestra; katernaanduiding d.m.v. Rom. cijfers
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 455-456
Fleith, B., Studien zur Überlieferungsgeschichte der lateinischen Legenda aurea (Subsidia hagiographica 72), Bruxelles: Société des Bollandistes, 1991, p. 80 et passim
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 288
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Goden, godinnen en heiligen: Heidenen en christenen in West-Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg

Over Jacobus de Voragine

Jacobus de Voragine (Varazze, 1228 of 1229 - Genua, 14 juli 1298) was een Italiaanse rooms-katholieke theoloog en aartsbisschop van Genua. Hij heeft diverse religieuze werken op zijn naam staan.

Levensloop

In 1244 trad hij in bij de Ordo Praedicatorum (Orde der Predikheren), die in 1216 was gesticht door de Spaanse priester Domingo (Dominicus Guzman) (1170-1221). Deze orde leefde volgens de regel van Augustinus (354-430) en streefde een optimale mélange van contemplatie en actie na. Dit ideaal werd vooral geconcretiseerd in prediking en onderwijs, twee werkterreinen die in elkaars verlengde liggen. Ook Jacobus was predikant en leraar. In 1260 werd hij prior van het Dominicanenklooster in Genua, in 1266 hoogleraar in de theologie en in de perioden 1267-1278 en 1281-1286 wist hij het tot provinciaal van Lombardije te brengen. Hoewel hij al in 1286 tot aartsbisschop van Genua was gekozen, bekleedde hij dit kerkelijke ambt pas van…Lees verder op Wikipedia