Handschrift
Latijn

Ms. 344 - FF. vetus [titel fenestra]

14de eeuw
14de eeuw (1299)
Titel
Ms. 344 - FF. vetus [titel fenestra]
Opdrachtgever
Imperator,I.). Justinianus (Imperium Byzantinum ca. 482 - 565
Auteur glossen
Accursius Franciscus Senior ca. 1185 - 1263
Kopiist
Ivo de Muro
Uniforme titel
Corpus iuris civilis: Digestum vetus
Taal
Latijn
Datum
14de eeuw
Datering (handschrift)
14de eeuw (1299)
Groepstitel
Juridische traktaten en handboeken (kerkelijk en bur|Q17123524
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697); (Cfr. Mss. 345, 352), i + 237 ff. (incl. schutblad vooraan) + ii : ill.; 44 x 29 cm
Annotatie inhoud
Rubriek (f. 2r): 'Imperator Iustinianus Cesar Flauius Alamanicus Gothicus Atticus Uandralicus Affricanus pius felix [uadicus] uictor ac triumphator per augustus Theophilo Thorotheo Ysidoro Anathalio Calleo et [Cratino] uiris illustribus et Salamino viro dissertissimo antecessori salutem'
Inc. (f. 2r): 'Omnem nostre rei publice sanctionem iam esse purgatam et compositam'; inc. glosse (f. 2r): 'Imperator quia imperat subditis suis sic dicitur'; expl. (f. 237v): 'concubinam sibi adhibuerit idem erit probandum. Explicit textus ff. ueteris. Amen'; expl. glosse (f. 237v): 'constante matrimonio eam habere non licet ut C de concubinis l I Ac. Explicit apparatus secunde partis ff. ueteris'
F. 237v: 'Iuo de Muro scripsit istum librum. Lumen luminum luminibus. Amen. Iste liber est scriptus qui scripsit sit benedictus. Hoc scripsi totum pro scripto da michi potum vinum'
Schutblad en dekbladen bevatten fragmenten Decretales Gregorii IX, o.a. Lib. V Tit. III Cap. XXVI; Lib. I: Tit. X Cap. II, Tit. XXXI Cap. VI, Tit. XXXVI Cap. VIII; en Liber sextus decretalium, o.a. Lib. V Tit. XI Cap. VI
Vliegend schutblad werd ten onrechte ingebonden als folio 13 bij een vroegere herstelling van de band, dit werd gecorrigeerd bij restauratie in 2004
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gehistorieerde initialen|Q4924460, wapenschilden - blazoenen|Q14659, gotische textualis
Band
Middeleeuwse band, witgelooid kalfsleer op eiken platten; vier dubbele witleren bindingen met visgraatnaaisel; fenestra; sporen klamp, sluitingen, doppen; gerestaureerd in 2004
Eigendomsmerk
Walterus de Hulsterlo, F. 69v: 'Ff. istud est Walteri de Hulsterlo, Traiectensis diocesis oriundus in partibus orientis Flandrie que vocatur Vier Ambochten in villa quadam que vocatur Hulst situata sub ciuitate Gandensi', Lambert de But, Op basis van identificatie in een middeleeuwse boekenlijst (zie Hauwaerts 2018 p. 22), Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.) (?), (Zie A. Derolez, "Ten Duinen of Ter Doest? De herkomst van de handschriften in de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie te Brugge", Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 141 (2004), 270), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 384
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 153
Hauwaerts, Evelien, "De verzameling Duinenhandschriften erkend als Topstuk: de kracht van een historische collectie", Novi Monasterii 16 (2018), 3-35
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 229-230
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 122-123
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/