Handschrift
Latijn

Ms. 071 - Evangelium S. Lucae et Actus Apostolorum cum glossis [titel 18de eeuw]

12de-13de eeuw; ca. 1200
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)

Ms. 071 - Evangelium S. Lucae et Actus Apostolorum cum glossis [titel 18de eeuw]

12de-13de eeuw; ca. 1200
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 71 - Evangelium secundum Lucam cum Glossa ordinaria
  Collatie
  ff. 1r-121v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 2r): 'Multi sunt conati ordinare narrationem que in nobis'; inc. glos. (f. 2r): 'Multi non tam numerositate quam heresum diuersitate'; expl. (f. 121r): 'erant semper in templo laudantes et benedicentes Deum. Amen'; expl. glos. (f. 121r): 'non in uictimarum sanguine sed in laude Dei et benedictione concludit', Folio's 1r, 121v blanco. Folio 1v: lijst met lezingen uit de Evangelies voor zondagen
 • Onderdeel Ms. 71 - Actus apostolorum cum Glossa ordinaria
  Collatie
  ff. 122r-196v
  Annotatie inhoud
  Inc. Prol. (f. 122r): 'Lucas medicus Anthiocensis Greci sermonis non ignarus'; expl. Prol. (f. 122r): 'eo ascendente angeli astiterunt et cetera huiusmodi'; inc. Biblia (f. 122v): 'Primum quidem sermonem feci de omnibus'; inc. Glos. (f. 122v): 'Euangelium est bona annuntiatio'; expl. Biblia (f. 194r): 'docens que sunt de Domino Ihesu Christo cum omni fidutia sine prohibitione'; expl. Glos. (f. 194r): 'non sternit ambitio, non macerat inuidia, non aliqua negotiorum secularium cura sollicitat', Folio's 194v-195r zijn blanco, Folio 196v bevat een lijst met lezingen uit het Evangelie voor 18 zondagen, De onderste helft van folio 196 is weggesneden
Titel
Ms. 071 - Evangelium S. Lucae et Actus Apostolorum cum glossis [titel 18de eeuw]
Schenker
Hugo kanunnik van Sint-Donatiaan 12de-13de eeuw
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw; ca. 1200
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw; ca. 1200 (1185)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 196 ff. (incl. voorste schutblad) : ill.; 28 x 21 cm
Annotatie inhoud
Convoluut
De dekbladen bevatten fragmenten van lijsten met grondcijnzen van St.-Donatiaan te Brugge (ca. 1120 - 1130). In de lijst worden o.a. de volgende tijdgenoten van Karel de Goede vermeld: Haket, Labred de Rodanburg, Basilius notarius, Bertulfus zoon van Froolfus, Eremboldus, Fromoldus junior
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gotische textualis; zowel glossen als hoofdtekst
Band
Vroege cisterciënzerband (12de-13de eeuw), aluingelooid leer; houten platten; 3 ribben; sporen van doppen, klamp, fenestra en sluitriemen; ff. 1-121: 12de-eeuwse foliëring (Rom. cijfers); volgens N. Geirnaert (Vlaamse kunst op perkament, 1981, p. 89) zijn de twee delen van de convoluut waarschijnlijk ten laatste in de eerste helft van de dertiende eeuw in Sint-Donatiaan te Brugge samen ingebonden, waarna kanunnik Hugo ze aan Ter Doest schonk.
Eigendomsmerk
Hugo kanunnik van Sint-Donatiaan te Brugge 12de-13de eeuw, f. 196r 'Liber Sancte Marie de Thosan quem dedit dominus Hugo canonicus Sancti Donatiani', Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), f. 196r 'Liber Sancte Marie de Thosan quem dedit dominus Hugo canonicus Sancti Donatiani', Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 87
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 61, 109, 120, 138
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 111
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, 3, 17, 25-26, 88-90
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Museumbulletin, 19:4-5 (1999) [Bijzondere uitgave n.a.v. tentoonstelling Gruuthusemuseum 11/11/1999-31/01/2000], p. 30
Strubbe, "Het fragment van een grafelijke rekening van Vlaanderen uit 1140", 'Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren', 9 (1950), 3-28
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Besloten wereld, open boeken, Brugge
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Gruuthusemuseum Brugge, 1999-2000
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/