Handschrift
Latijn

Ms. 224 - Hugo de sacramentis pars secunda [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)

Ms. 224 - Hugo de sacramentis pars secunda [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Titel
Ms. 224 - Hugo de sacramentis pars secunda [titel fenestra]
Auteur
Hugo de Sancto Victore CRSA 1096 - 1141
Uniforme titel
De sacramentis Christianae fidei
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Groepstitel
Traktaten theologie
Collatie
Perkament; Vol. II (Cf. Ms. 223 Vol. I), 115 ff. : ill.; 380 x 280 mm
Annotatie inhoud
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Sint-Donatiaan te Brugge
Liber secundus
Folio's 1r, 115v zijn blanco
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Vroege cisterciënzerband (12de-13de eeuw), fenestra
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 268-269
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 142
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 175
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 186
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 139
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Auteur online catalogusbeschrijving: Evelien Hauwaerts
Tentoonstelling
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/