Handschrift
Latijn

Ms. 223 - Hugo de sacramentis pars prima [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)

Ms. 223 - Hugo de sacramentis pars prima [titel fenestra]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 223 - ff. 003r-087v - Librum de sacramentis Christiane fidei
  Hugo de Sancto Victore CRSA
  Auteur
  Hugo de Sancto Victore CRSA
  Onderwerp
  Sacramenten; Christendom
  Christelijke leer
  Collatie
  ff. 003r-087v
  Annotatie inhoud
  Bevat: Prologus et capitulatio (ff. 3r-7r); Liber primus (ff. 7r-84r); Prologus et capitulatio (ff. 84v-86r); Liber secundus, onvolledig (ff. 86r-87v)
  Personen
  Hugo de Sancto Victore CRSA (1096 - 1141), auteur
 • Onderdeel Ms. 223 - ff. 001r-002v - Uineam Domini Sabahot
  III. Innocentius Papa
  Auteur
  III. Innocentius Papa
  Collatie
  ff. 001r-002v
  Personen
  Innocentius Papa, III. (ca. 1160 - 1216), auteur
Titel
Ms. 223 - Hugo de sacramentis pars prima [titel fenestra]
Auteur
Hugo de Sancto Victore CRSA 1096 - 1141
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697); Vol. I (Cf. Ms. 224 Vol. II), 87 ff. : ill.; 380 x 280 mm
Annotatie inhoud
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Sint-Donatiaan te Brugge
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Vroege cisterciënzerband (12de-13de eeuw), fenestra
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 267-268
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 174
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 186
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/