Handschrift
Latijn

Ms. Grootseminarie 005/191 - Job et omnes prophetae [titel Carolus de Visch]

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)

Ms. Grootseminarie 005/191 - Job et omnes prophetae [titel Carolus de Visch]

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Titel
Ms. Grootseminarie 005/191 - Job et omnes prophetae [titel Carolus de Visch]
Kopiist
Henricus frater conversus de Thosan
Verluchter
Dampierre Meester fl. ca. 1260-1280
Vertaler, auteur
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Uniforme titel
Biblia
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw; ca. 1265-1270
Datering (handschrift)
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Groepstitel
Bijbel|Q1845
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), i + 231 + i ff. : ill.; 465 x 330 mm
Annotatie inhoud
Dit manuscript is eigendom van het Archief van het Grootseminarie Ten Duinen en wordt bewaard in het Grootseminarie (Potterierei, Brugge). Met vragen in verband met dit manuscript kan u terecht bij de curator van de collectie in het Grootseminarie. // This manuscript is part of the collections at the Archives of the Major Seminary Ten Duinen in Bruges (Potterierei, Bruges). For questions regarding this manuscript, please contact the special collections curator at the Major Seminary
Inc. prol. I (f. 1r): 'Incipit prologus sancti iheronimi presbyteri in librum iob. Cogor per singulos scripture diuine libros aduersariorum'; inc. prol. II (f. 2r): 'In terra quidem habitasse iob auxitiden legimus in finibus idumee et arabie'; inc. (f. 2r): 'Uir erat in terra hus nomine iob. Er erat ui rille simplex et rectus ac timens deum'; expl. (f. 321v): 'Nec conuertet cor patrum ad filios et cor filiorum ad patres eorum ne forte ueniam et percutiam terram anathemate'
Eindformule kopiist f. 231v: 'Hunc librum scripsit frater henricus conuersus beate marie professus in those. Orate pro eo'
Bevat de twee prologen van Hiëronymus over Job, Job, Proloog van Hiëronymus over Isaias, Isaias, Proloog van Hiëronymus over Jeremias, Jeremias, Proloog van Hiëronymus over Klaagliederen, Klaagliederen, Argumentum in Baruch, Baruch, Proloog van Hiëronymus over Ezechiel, Ezechiel, Proloog van Hiëronymus over Daniel, Daniel, Proloog van Hiëronymus over de twaalf kleine profeten, Proloog van Hiëronymus over Osee, Osee, Proloog van Hiëronymus over Joel met Argumentum, Joel, Proloog van Hiëronymus over Amos met Argumentum, Amos, Proloog van Hiëronymus over Abdias met Argumentum, Abdias, Proloog van Hiëronymus over Jonas met Argumentum, Jonas, Proloog van Hiëronymus over Micheas met Argumentum, Micheas, Proloog van Hiëronymus over Nahum met Argumentum, Nahum, Proloog van Hiëronymus over Habbakuk met Argumentum, Habbakuk, Proloog van Hiëronymus over Sophonias met Argumentum, Sophonias, Proloog van Hiëronymus over Haggeus met Argumentum, Haggeus, Proloog van Hiëronymus over Zacharias met Argumentum, Zacharias, Proloog van Hiëronymus over Malachias met Argumentum, Malachias
Deel I en IV van de Bijbel van Ter Doest worden bewaard in respectievelijk Brugge, Groot Seminarie, 4/1 en Brugge, Openbare Bibliotheek, Ms. 6
Verluchting: begininitialen zijn aanwezig aan het begin van iedere tekst (incl. prologen, uitgezonderd de tweede proloog op Job en de proloog op Habbakuk) en zijn uitgevoerd in rood op een blauwe achtergrond of vice versa, gedecoreerd met goud, groen, rood, wit en blauw, en opgevuld met ranken, personen en (fabel)dieren
Papieren schutbladen
Folio 24 is leeg
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Grootseminarie Ten Duinen Brugge
Bibliografie
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984
Strubbe, Egidius - Lambrecht, Joris, Catalogus van de handschriften van het grootseminarie Brugge, Brugge, 1940-1945, niet-uitgegeven typoscript. [Raadpleegbaar in de Openbare Bibliotheek Brugge]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, pp. 46-47
E. Moore Hunt, Illuminating the Borders of Northern French and Flemish manuscripts, 1270-1310 (Studies in Medieval History and Culture), New York - London : Routledge, 2007, p. 21, 24
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 84
Medieval Mastery, Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold 800-1475. (Leuven - Turnhout, Davidsfonds - Brepols, 2002)
Janssens de Bisthoven, B., De abdij van de Duinen te Brugge (Brugge, Gidsenbond, 1963)
Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) - Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, Identifier mmfc-10014
Online catalogue description by Dr. Mark Vermeer. Online catalogusbeschrijving door Dr. Mark Vermeer.
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/