Handschrift
Latijn

Ms. Grootseminarie 004/001 - Genesis, exodus, leuiticus, numeri, deuteronomium, Josue, Judicum et Ruth [titel Carol...

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)

Ms. Grootseminarie 004/001 - Genesis, exodus, leuiticus, numeri, deuteronomium, Josue, Judicum et Ruth [titel Carol...

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Titel
Ms. Grootseminarie 004/001 - Genesis, exodus, leuiticus, numeri, deuteronomium, Josue, Judicum et Ruth [titel Carolus de Visch]
Kopiist
Henricus frater conversus de Thosan
Verluchter
Dampierre Meester fl. ca. 1260-1280
Geadresseerde
Paulinus van Nola 354 - 431
Vertaler, auteur, briefschrijver
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Uniforme titel
Biblia
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw; ca. 1265-1270
Datering (handschrift)
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Groepstitel
Bijbel|Q1845
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), i + 218 + i ff. : ill.; 465 x 320 mm
Annotatie inhoud
Dit manuscript is eigendom van het Archief van het Grootseminarie Ten Duinen en wordt bewaard in het Grootseminarie (Potterierei, Brugge). Met vragen in verband met dit manuscript kan u terecht bij de curator van de collectie in het Grootseminarie. // This manuscript is part of the collections at the Archives of the Major Seminary Ten Duinen in Bruges (Potterierei, Bruges). For questions regarding this manuscript, please contact the special collections curator at the Major Seminary
Inc. ep. (f. 1r): 'Incipit epistola beati ieronimi presbiteri ad paulinum presbiterum de vniuersis diuine hystorie libris. Frater ambrosius tua munuscula perferens detulit et suauissimas litteras que in principio amicitiarum fidem probate'; Inc. prol. (f. 6v): 'Incipit prefatio beati iheronimi presbiteri in pentateucum moysi. Desiderii mei desideratas accepi epistolas quo quodam prefagio futurorum cum danihele sortitus est nomen'; inc. (f. 8r): 'Incipit liber Genesis qui hebraice dicitur bresith [sic]. In principio creauit deus celum et terram'; expl. (f. 218v): 'Salmon genuit boos. Booz genuit obed. Obed genuit ysai. Ysai genuit dauid regem. Explicit liber ruth'
Eindformule kopiist f. 218v: 'Hunc librum scripsit frater henricus conuersus beate marie professus in those'
Bevat brief van Hiëronymus aan Paulinus, Proloog van Hiëronymus over de Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Proloog van Hiëronymus over Jozue, Jozue, Rechters, Ruth
Deel III en IV van de Bijbel van Ter Doest worden bewaard in respectievelijk Brugge, Groot Seminarie, 5/191 en Brugge, Openbare Bibliotheek, Ms. 6
Verluchting: begininitialen zijn aanwezig aan het begin van iedere tekst (incl. prologen) en zijn uitgevoerd in rood op een blauwe achtergrond of vice versa, gedecoreerd met goud, groen, rood, wit en blauw, en opgevuld met ranken, personen en (fabel)dieren
Papieren schutbladen
Vormelijk aspect
gotische textualis; gedecoreerde initialen|Q63872683, lombarden|Q28670094
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Grootseminarie Ten Duinen Brugge
Bibliografie
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984
Strubbe, Egidius - Lambrecht, Joris, Catalogus van de handschriften van het grootseminarie Brugge, Brugge, 1940-1945, niet-uitgegeven typoscript. [Raadpleegbaar in de Openbare Bibliotheek Brugge]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, mmfc-10011
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, pp. 46-47
E. Moore Hunt, Illuminating the Borders of Northern French and Flemish manuscripts, 1270-1310 (Studies in Medieval History and Culture), New York - London : Routledge, 2007, p. 21, 24
Carlvant, Kerstin, Manuscript painting in thirteenth-century Flanders: Bruges, Ghent and the circle, London: Harvey Miller, 2012, p. 118-119, 277-280; fig. 59
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 84
Medieval Mastery, Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold 800-1475. (Leuven - Turnhout, Davidsfonds - Brepols, 2002)
Janssens de Bisthoven, B., De abdij van de Duinen te Brugge (Brugge, Gidsenbond, 1963)
Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) - Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, Identifier mmfc-10011
Online catalogue description by Dr. Mark Vermeer. Online catalogusbeschrijving door Dr. Mark Vermeer.
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/