Handschrift
Latijn

Ms. 006 - Libri Esdrae, Tobiae, Iudith, Machabeorum duo, cum Nouo Testamento [titel Carolus de Visch]

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)

Ms. 006 - Libri Esdrae, Tobiae, Iudith, Machabeorum duo, cum Nouo Testamento [titel Carolus de Visch]

13de eeuw; ca. 1265-1270
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Titel
Ms. 006 - Libri Esdrae, Tobiae, Iudith, Machabeorum duo, cum Nouo Testamento [titel Carolus de Visch]
Kopiist
Henricus frater conversus de Thosan
Verluchter
Dampierre Meester fl. ca. 1260-1280
Vertaler, auteur
Sophronius Eusebius Hieronymus 348 - 420
Secundaire auteur
Eusebius Caesariensis ca. 260 - ca. 340
Uniforme titel
Biblia. V.T. Ezras
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw; ca. 1265-1270
Datering (handschrift)
13de eeuw; ca. 1265-1270 (1250)
Groepstitel
Bijbel|Q1845
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 334 ff. : ill.; 43 x 31 cm
Annotatie inhoud
Bevat Esdras I, Nehemias, Esdras II, Ester, Tobias, Judit, Makkabeën, Hiëronymus aan paus Damasus over de Evangeliën, Eusebius aan Carpianus, Mattheus, Marcus, Lucas, Proloog van Hiëronymus over het Ev. volgens Johannes, Johannes, Handelingen, Hiëronymus aan Paulinus, Extract uit De viris illustribus over Jakobus, Brief van Jakobus, Brief van Petrus, Proloog van Hiëronymus over Petrus, Tweede brief van Petrus, Brief van Johannes (1-3), Extract uit De viris illustribus over Judas, Brief van Judas, Openbaring, Proloog van Hiëronymus over de 14 brieven van Paulus, Canon van de Brieven van Paulus, Brieven van Paulus
Deel I en III van de Bijbel van Ter Doest worden bewaard in Brugge, Groot Seminarie, 4/1 en 5/191
F. 334r: 'Hunc librum scripsit frater Henricus conuersus beate Marie de Thosan et professus ibidem'
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Campmansband (ca. 1625-1650)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 24-25
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 67 n.41
Carlvant, Kerstin, Manuscript painting in thirteenth-century Flanders: Bruges, Ghent and the circle, London: Harvey Miller, 2012, p. 118-119, 277-280; fig. 59
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 84
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 20-21
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 42
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, p. 46-47
E. Moore Hunt, Illuminating the Borders of Northern French and Flemish manuscripts, 1270-1310 (Studies in Medieval History and Culture), New York - London : Routledge, 2007, p. 21, 24
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/