Handschrift
Latijn

Ms. 146 - Dialogus Gregorii [titel fenestra]

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)
Gregorius Papa I (auteur)

Ms. 146 - Dialogus Gregorii [titel fenestra]

12de-13de eeuw
12de-13de eeuw (1175)
Titel
Ms. 146 - Dialogus Gregorii [titel fenestra]
Auteur
Gregorius Papa I ca. 540 - 604
Uniforme titel
Dialogorum libri iv
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw (1175)
Groepstitel
Heiligenlevens / hagiografie en mirakelverhalen|Q208628
Collatie
Perkament, 103 ff. : ill.; 350 x 240 mm
Annotatie inhoud
Ieder boek is voorafgegaan door Capitula
Inc. (f. 1r): 'Quadam die nimiis quorumdam secularium tumultibus depressus'; expl. (f. 102r): 'si ante mortem Deo hostia ipsi fuerimus'
Folio 102v blanco
Folio 103 was oorspronkelijk het achterste dekblad. Het bevat een fragment van In duodecim Prophetas minores van Stephen Langton, inc. (f. 103r): 'Ossa duodecim prophetarum pullulant de loco suo nam corroborauerunt Iacob', expl. (f. 103v): 'In diebus Ieroboam filii Ioas regis Israel, Ieroboam interpretatur temporalitas. Quia'
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683
Band
Vroege cisterciënzerband (12de-13de eeuw), fenestra
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 187
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 153
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 114-115
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Auteur online catalogusbeschrijving: Evelien Hauwaerts
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/