Handschrift
Latijn

Ms. 147 - Gilbertus abbas Hoylande monasterii ordinis cisterciensis in Anglia super Cantica a loco vbi sanctus Bern...

13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225
13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225 (1185)

Ms. 147 - Gilbertus abbas Hoylande monasterii ordinis cisterciensis in Anglia super Cantica a loco vbi sanctus Bern...

13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225
13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225 (1185)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 147 - ff. 001r-166v - Gilebertus de Hoylande super Cantica
  Gilbertus de Hoilandia
  Auteur
  Gilbertus de Hoilandia
  Onderwerp
  Hooglied
  Collatie
  ff. 001r-166v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 1r): 'Uarii sunt affectus amantium'; expl. (ff. 166r-v): 'Qui approximat illi, approximat igni'
  Personen
  Gilbertus de Hoilandia (gest. 1172), auteur
 • Onderdeel Ms. 147 - ff. 166v-174v - Expositio cujusdam super orationem dominicam
  Onderwerp
  Gebed
  Liturgie ; Rooms-Katholieke Kerk
  Collatie
  ff. 166v-174v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 166v): 'Inter cetera sue celestis phylosophie'; expl. (f. 174v): 'omnia Deus benedictus in saecula saeculorum. Amen'
 • Onderdeel Ms. 147 - ff. 174v-190v - Expositio magistri Symonis super Simbolum
  Simon Tornacensis
  Auteur
  Simon Tornacensis
  Onderwerp
  Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
  Collatie
  ff. 174v-190v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 174v): 'Omne regnum in se diuisum desolabitur; ne ergo Christi regnum'; expl. (f. 190v): 'nolo mortem peccatoris sed conuertatur et uiuat. Explicit credo', Buitenmarge f. 174v bevat twee aantekeningen: de eerste duidt 'Symon de Cassia' aan als auteur van de tekst, de tweede (Carolus de Visch, 1628) ontkracht deze toewijzing
  Personen
  Simon Tornacensis (ca. 1130 - ca. 1203), auteur
Titel
Ms. 147 - Gilbertus abbas Hoylande monasterii ordinis cisterciensis in Anglia super Cantica a loco vbi sanctus Bernardus reliquerat; Item expositio super orationem dominicam; Item expositio Simonis Tornacensis in Symbolum apostolorum [titel Carolus de Visch]
Auteur
Gilbertus de Hoilandia gest. 1172- Simon Tornacensis ca. 1130 - ca. 1203
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225
Datering (handschrift)
13de eeuw; ca. 1201-ca. 1225 (1185)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), i + 190 ff. : ill.; 290 x 210 mm
Annotatie inhoud
Verso voorste schutblad bevat titel Carolus de Visch; f. 1r bevat 18de-eeuwse titel
Verzamelband
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gotische textualis
Band
Moderne band
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 187-188
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 113-114, 202-203, 321-322
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/