Handschrift
Latijn

Ms. 078 - Gilbertus in Epistulas Pauli et Epistulae canonicae glossatae [titel Carolus de Visch]

12de-13de eeuw; 1197-1218
12de-13de eeuw; 1197-1218 (1197)
Gilbert de la Porrée (auteur), Joseph kanunnik (schenker)

Ms. 078 - Gilbertus in Epistulas Pauli et Epistulae canonicae glossatae [titel Carolus de Visch]

12de-13de eeuw; 1197-1218
12de-13de eeuw; 1197-1218 (1197)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 078 - ff. 001r-104v - In Epistulas Pauli XIV
  Gilbert de la Porrée
  Auteur
  Gilbert de la Porrée
  Collatie
  ff. 001r-104v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 1r): 'Sicut prophete post legem sic et apostoli post euuangelium recte scripserunt'; expl. (f. 104v): 'hinc intelligitur a Roma scripsisse. Gratia sit cum omnibus uobis. Amen'
  Personen
  Gilbert de la Porrée (ca. 1080 - 1154), auteur
 • Onderdeel Ms. 078 - ff. 105r-127r - [Epistulae Pauli XIV]
  Collatie
  ff. 105r-127r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 105r): 'Paulus seruus Ihesu Christi uocatus apostolus segregatus in euangelium Dei'; expl. (f. 127v): 'salutant uos de Italia fratres. Gratia cum omnibus uobis. Amen'
 • Onderdeel Ms. 078 - ff. 128r-152v - Epistulae catholicae VII cum Glossa ordinaria
  Collatie
  ff. 128r-152v
  Annotatie inhoud
  Inc. prol. (f. 128r): 'Non est ita ordo apud Grecos'; expl. prol. (f. 128v): 'sacre scripture ueritatem poscentibus denegabo'. Inc. glos. (f. 128r): 'Iacobus cognomento iustus filius Marie sororis matris Domini'; expl. (f. 152v): 'Modis agendi talis. Incipit a temptationibus deinde sequitur moralis preceptio', Inc. Biblia (f. 128v): 'Iacobus Dei ac Domini nostri Ihesu Christi seruus duodecim tribubus'; expl. Biblia (f. 152v): 'et potestas ante omnia secula et nunc et in omnia secula. Amen'
Titel
Ms. 078 - Gilbertus in Epistulas Pauli et Epistulae canonicae glossatae [titel Carolus de Visch]
Auteur
Gilbert de la Porrée ca. 1080 - 1154
Schenker
Joseph kanunnik 11de-12de eeuw
Taal
Latijn
Datum
12de-13de eeuw; 1197-1218
Datering (handschrift)
12de-13de eeuw; 1197-1218 (1197)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 152 ff : ill.; 410 x 300 mm
Annotatie inhoud
In de binding is een smalle strook perkament verwerkt uit een 10de-eeuwse prekenbundel, zichtbaar tussen ff. 144-145 en tussen f. 152v en het papieren schutblad; cfr. ook mss. 13, 42, 61, 65, 75, 191, 193, 347, 349, 404
De onderste marge van f. 36 en de binnenste kolom van de onderste marge van f. 77 zijn weggesneden, allebei zonder tekstverlies
Folio 127v blanco
Folio 1r: gehistorieerde initiaal P(aulus) met gebochelde man
Herkomst: Het is mogelijk dat dit manuscript werd gekopieerd in Ter Doest (Lissewege) en verlucht in Brugge
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gehistorieerde initialen|Q4924460
Band
Campmansband (ca. 1625-1650), bruin leer met blindstempeling; houten platten; 5 ribben
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Folio 152v 'Liber Sancte Marie de Thosan ex dono domini Ioseph decani Sancti Donationi [sic] in Brugis. Si quis abstulerit uel folium deciderit seu decurtauerit anathema sit. Amen', Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 93-94
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 61, 139
Carlvant, Kerstin, Manuscript painting in thirteenth-century Flanders: Bruges, Ghent and the circle, London: Harvey Miller, 2012, p. 28
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 114
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 26-27, 29-30
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 92
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Museumbulletin, 19:4-5 (1999) [Bijzondere uitgave n.a.v. tentoonstelling Gruuthusemuseum 11/11/1999-31/01/2000], p. 30
Smeyers, Maurits, Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw, Leuven: Davidsfonds, 1998 [ENG: Smeyers, Maurits, Flemish Miniatures from the 8th to the mid-16th Century, Turnhout: Brepols, 1999], p. 88, 110
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Besloten wereld, open boeken, Brugge
Sint-Donaas Brugge : leven en dood van een kathedraal, Gruuthusemuseum Brugge, 1999-2000
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981