Handschrift
Nederlands

Ms. 765 - [Geschiedenis en biografieën van de eerste abten van de abdij Ten Duinen; geschiedenis van de cisterciënz...

18de eeuw
18de eeuw (1755-1758)

Ms. 765 - [Geschiedenis en biografieën van de eerste abten van de abdij Ten Duinen; geschiedenis van de cisterciënz...

18de eeuw
18de eeuw (1755-1758)
Onderwerp
Cisterciënzers
Titel
Ms. 765 - [Geschiedenis en biografieën van de eerste abten van de abdij Ten Duinen; geschiedenis van de cisterciënzers en hun belangrijkste figuren; over de Heilige Lutgardis van Tongeren]
Kopiist
Constantia De Vos OCist gest. 1781-
Auteur
Carolus De Visch 1597 - 1666
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Latijn
Datum
18de eeuw
Datering (handschrift)
18de eeuw (1755-1758)
Groepstitel
Biografie|Q36279
Geschiedschrijving|Q50675
Collatie
Papier (Wikidata Q11472), iii + 181 ff.; 190 x 155 mm
Annotatie inhoud
Inleiding: '[...] op den 12 octobre 1755 beginne ick te schrijven het beginsel van de h. orden van cisteaux, met de levenen van veele van de principaelste hh: der selver orden, soo vrouwen als mans, overgeset uijt de latijnsche in onse nederduijtsche taele. Waer bij noch gevoeght sijn verscheijde levens van de eerste Abten en fondateuren der Abdije van den duijnen; door heer Charles de Visch [...]; Anno 1645'
Dit is een kopie (of een vertaling) van een (onuitgegeven?) werk van Carolus de Visch (cf. verklaring inleiding Constantia De Vos)
Deze kopie is mogelijk ontstaan in het milieu van het cisterciënzerinnenklooster Hemelsdaele in Diksmuide. Carolus De Visch was in 1645 (datum productie tekst) directeur en biechtvader van dit klooster
Band
eigentijds schaapsleer, rug met 5 ribben
Eigendomsmerk
Zusters van het Gemene Leven Sarepta (Sint-Elisabethklooster)
Bibliografie
Arenberg Auctions, Veilingscatalogus, Veiling 10-12 december 2020, Lot online catalogus
Geirnaert, N. De duinheer Carolus de Visch 1596-1666 : historiograaf van de cistercienserorde, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 1973 [onuitgegeven licentiaatsverhandeling], 94, 151, 332-333
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Aanwinstgegevens
Arenberg Auctions, Veiling 10-12 december 2020, Lot 1185, Brussel, 12 december 2020
Tentoonstelling
The Art of Reading in the Middle Ages (Europeana)