Handschrift
Latijn

Ms. 290 - Sermones sicut sol oriens de sanctis [titel fenestra]

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (ca. 1300 (cf. Gumbert 1982; Geirnaert 2001))
Bonaventura OFM (auteur)

Ms. 290 - Sermones sicut sol oriens de sanctis [titel fenestra]

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw (ca. 1300 (cf. Gumbert 1982; Geirnaert 2001))
Bonaventura OFM (auteur)
Titel
Ms. 290 - Sermones sicut sol oriens de sanctis [titel fenestra]
Auteur
Bonaventura OFM 1221 - 1274
Uniforme titel
Sermones de sanctis
Taal
Latijn
Datum
13de-14de eeuw
Datering (handschrift)
13de-14de eeuw (ca. 1300 (cf. Gumbert 1982; Geirnaert 2001))
Collatie
Perkament, i + 209 ff. + i : ill.; 19 x 14 cm
Annotatie inhoud
Tussen f. 91 en 92 en tussen f. 103 en 104 ontbreken in totaal 21 folio's; ff. 108, 109, 110, 110bis zijn beschadigd
Tot f. 22 notities door abt Jan Crabbe (zie Geirnaert 2001, p. I:144)
Opgelet: tussen ff. 110 en 111 zit f. 110 bis; tussen ff. 145 en 146 zit een niet-genummerde folio
Vormelijk aspect
lombarden, gedecoreerde initialen
Band
Middeleeuwse band, fenestra (zonder hoorn en metaal)
Eigendomsmerk
Jan Crabbe 14?? - 1488, F. 209v F. 209v (f. 207 volgens oude foliëring) bevat eigendomsmerk "liber fratris Johannis Crabbe. anno 1452" en een onvolledige inhoudstafel van Crabbes hand, 1452, Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 331-332
Geirnaert, N. Vlaamse cisterciënzers en Europese stadscultuur. Abt Johannes Crabbe en het cultureel leven in de Duinenabdij tijdens zijn bestuur (1457-1488), Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2001 [onuitgegeven proefschrift], p. 142-147
Gumbert, J.P. recensie van: Le Loup, W. Vlaamse Kunst op Perkament : handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981; in Quaerendo, 12 (1982), 324-325, p. 325
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 265
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 200-201
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016