Handschrift
Latijn

Ms. 465 - Liber primus et quartus canonis auicenne [fenestratitel]

14de eeuw
14de eeuw (1299)
Avicenna (auteur), Gerardus Cremonensis (vertaler)

Ms. 465 - Liber primus et quartus canonis auicenne [fenestratitel]

14de eeuw
14de eeuw (1299)
Titel
Ms. 465 - Liber primus et quartus canonis auicenne [fenestratitel]
Auteur
Avicenna 980 - 1037
Vertaler
Gerardus Cremonensis 1114 - 1187
Uniforme titel
Canon medicinae
Taal
Latijn
Oorspr. taal
Arabisch
Datum
14de eeuw
Datering (handschrift)
14de eeuw (1299)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 149 ff. + i; 410 x 280 mm ruimte voor gedecoreerde initialen niet ingevuld
Annotatie inhoud
Dekblad vooraan: titel in contemporaine hand: 'Liber primus [...]artus libri canonis Auicenne'; lacune waar de klamp was bevestigd
[f. 1r] rubriektitel: 'Incipit liber canonis primus quem princeps aboaly auicenna de medicina edidit translatus a magistro girardo cremonensi in coleto [sic] de arabico in latinum uerba aboaly ab auicenni prologus.'
[f. 1r] incipit: '[I]n primis deo gratias agemus sicut sui ordinis celsitudo'
[f. 149r] explicit: 'et pone super ipsum post et in fine eius emplastrum basilicon'
[f. 149r] rubriek eindtitel: 'Expletus est liber quartus libri canonis principis abhohalihasen filii halibeseni'
[f. 149v] blanco
Recto schutblad achteraan bevat notitie met drie recepten, o.a. 'ad faciendam bonam vocem'; en een mnemotechnische tekst in verzen over eenheden om graan te wegen, incipit: 'Collige triticeis numerorum pondera generalis' (zie ook MS 463 f. 99r)
Vormelijk aspect
gotische semi-textualis
Band
Middeleeuwse band, blindstempeling, leer met blindstempeling; houten platten; 5 bindingen; fenestra; sporen van doppen, klamp, sluiting; gerestaureerde rug, datum onbekend
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 522-523
Derolez, A., "Ten Duinen of Ter Doest? De herkomst van de handschriften in de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie te Brugge", Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 141 (2004)
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984
Pattin, A., 'Over de schrijver en de vertaler van het Liber de Causis', Tijdschrift voor Philosophie 23 (1961) pp. 323-333; 503-526
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/

Over Avicenna

Ibn Sina of (Latijn) Avicenna (voluit Aboe Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina Buchari, nabij Buchara, 980 – Hamadan, 1037) was een medicus, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, wetenschapper, filosoof en alchemist van Perzische afkomst. Hij leverde bijdragen op het gebied van de aristotelische filosofie en de geneeskunde en schreef naar schatting 100 à 250 verhandelingen, de meeste hiervan in het Arabisch. Zijn bekendste werk is de Canon van de geneeskunde (Al-Qanun fi al-Tibb), die uit meer dan een miljoen woorden bestaat en lange tijd ook in Europa een standaardwerk zou blijven. Zowel dat werk als zijn interpretatie van Aristoteles bleven in Europa tot in de 17de eeuw een aanzienlijke rol spelen.

Biografie

Avicenna dicteerde bij leven zijn autobiografie aan zijn vriend en leerling Abu 'Ubayd al-Juzjani, die tot de dood van Avicenna bij hem bleef en de tekst aanvulde tot een comp…Lees verder op Wikipedia