Handschrift
Latijn

Ms. 112 - [Opera varia Augustini]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Titel
Ms. 112 - [Opera varia Augustini]
Auteur
Aurelius Augustinus Hipponensis 354 - 430 Gennadius Scholasticus 5de eeuw-
Kopiist
Henricus frater conversus de Thosan
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), 221 ff. : ill.; 34 x 25 cm
Annotatie inhoud
Verzamelband
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gotische textualis
Band
Campmansband (ca. 1625-1650), ongeïdentificeerd fragment verwerkt in de rug
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 146-148
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 124
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 71, 76-80
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953, p. 47
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 117
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981