Handschrift
Latijn

Ms. 107 - Sanctus Augustinus de civitate Dei a libro primo usque ad 15 exclusive [titel 18de eeuw]

13de eeuw
13de eeuw (1199)

Ms. 107 - Sanctus Augustinus de civitate Dei a libro primo usque ad 15 exclusive [titel 18de eeuw]

13de eeuw
13de eeuw (1199)
Bevat
 • Onderdeel Ms. 107 - ff. 001r-169v - Prima pars sancti Augustini de ciuitate Dei
  Aurelius Augustinus Hipponensis
  Auteur
  Aurelius Augustinus Hipponensis
  Collatie
  ff. 001r-169v
  Annotatie inhoud
  Libri 1-14
  Personen
  Aurelius Augustinus Hipponensis (354 - 430), auteur
 • Onderdeel Ms. 107 - ff. 170r-171r - Prophetia Sibille
  Onderwerp
  Profetieën ; christendom
  Sibillen
  Sibilla Tiburtina
  Collatie
  ff. 170r-171r
  Annotatie inhoud
  Incipit (f. 170r): 'Ab Adam usque ad diluuium anni sunt duo milia cc xlii'; explicit (f. 171r): 'et iniquus episcopus uel sacerdotes sine religione. Amen', Bevat een tekst over de voorspelling van de Sibilla Tiburtina
Titel
Ms. 107 - Sanctus Augustinus de civitate Dei a libro primo usque ad 15 exclusive [titel 18de eeuw]
Auteur
Aurelius Augustinus Hipponensis 354 - 430
Taal
Latijn
Datum
13de eeuw
Datering (handschrift)
13de eeuw (1199)
Collatie
Perkament, 171 ff. : ill.; 340 x 240 mm
Annotatie inhoud
Folio's 1r en 171v blanco
Herkomst: Volgens Lieftinck 1953 is dit handschrift mogelijk afkomstig uit het scriptorium van Ter Doest of Ten Duinen
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, gedecoreerde initialen|Q63872683, gehistorieerde initialen|Q4924460
Band
Campmansband (ca. 1625-1650)
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.)
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 139
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 142-143
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 122
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 69
Janzen, Jenneka. Written Culture at Ten Duinen. Cistercian Monks and their Books c. 1125-c. 1250. [Onuitgegeven doctoraatsthesis: Universiteit Leiden, 2019]
Lieftinck, G.I., De librijen en scriptoria der Westvlaamse Cisterciënser-abdijen Ter Duinen en Ter Doest in de 12e en 13e eeuw en de betrekkingen tot het atelier van de kapittelschool van Sint Donatiaan te Brugge, Brussel: AWLSK, 1953
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 125
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Auteur online catalogusbeschrijving: Evelien Hauwaerts
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/