Handschrift
Latijn

Ms. 476 - De ystoriis animalium; De generatione animalium; De problematibus; De secretis secretorum

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw
Aristoteles (auteur, auteur (apocrief)), Willem van Moerbeke (vertaler), Bartholomaeus de Messina (vertaler)

Ms. 476 - De ystoriis animalium; De generatione animalium; De problematibus; De secretis secretorum

13de-14de eeuw
13de-14de eeuw
Bevat
 • Onderdeel Ms. 476 - De animalibus
  Aristoteles
  Auteur
  Aristoteles
  Vertaler
  Willem van Moerbeke
  Collatie
  ff. 1r-91v
  Annotatie inhoud
  Bevat 'De historia animalium', inc. (f. 1r): Begin ontbreekt, 'modo dicta sunt nunc in typo pregustationis gratia de quibus et quecumque considerandum per diligentiam autem'; expl. (f. 41v): 'deliquit que multiplex. Expliciunt libri de hystoriis animalium'; tussen ff. 12v-13r ontbreken folio's, met tekstverlies, Bevat 'De progressu animalium', inc. (f. 42r): 'Incipit liber de progressu animalium. De partibus autem oportunis animalis ad motum eum'; expl. (f. 45r): 'hiis autem determinatis consequens est de anima contemplari. Explicit liber de progressu animalium', Bevat 'De motu animalium', inc. (f. 45r): 'Incipit liber de causa motus animalium. De motu autem eo qui animalium'; expl. (f. 47r): 'reliquum autem de generatione dicere. Explicit liber de progressu et de causa motus animalium', Bevat 'De partibus animalium', inc. (f. 47r-v): 'Incipit liber de partibus animalium. Circa omnem theoriam et methodum similiter humiliorem et honorabiliorem'; expl. (f. 67r): 'deinceps est ea que circa generationem ipsorum pertransire. Explicit liber de partibus animalium', Bevat 'De generatione animalium', inc. (f. 67r): 'Incipit liber de generatione animalium. Quoniam autem de aliis partibus dictum est hiis que in animalibus'; expl. (f. 91v): 'sed ex necessitate et propter quandam causam motiuam. Explicit liber de generatione animalium'
  Personen
  Aristoteles (384 - 322 v.Chr.), auteur, Willem van Moerbeke (ca. 1215 - 1286), vertaler
 • Onderdeel Ms. 476 - Problemata
  Aristoteles
  Auteur
  Aristoteles
  Vertaler
  Bartholomaeus de Messina
  Collatie
  ff. 92r-129v
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 92r): 'Incipit liber problematum Aristotelis secundum speciem compilationis. Aristoteles naturalia problemata secundum speciem compilationis quecumque circa medicinalia particula prima. De problematibus que sunt circa medicinalia'; expl. (f. 129v): 'facile est consumere humidum. Expliciunt problemata Aristotelis secundum nouam translationem'
  Personen
  Aristoteles (384 - 322 v.Chr.), auteur, Bartholomaeus de Messina (fl. 1258-1266), vertaler
 • Onderdeel Ms. 476 - Liber de secretis secretorum Aristotelis
  Aristoteles
  Auteur (apocrief)
  Aristoteles
  Vertaler
  Philippus Tripolitanus
  Collatie
  ff. 130r-140r
  Annotatie inhoud
  Inc. (f. 130r): 'Incipit liber Aristotelis de secretis secretorum siue de regimine uel dominorum. Domino suo excellencissimo in cultu religionis Christiane strenuissimo Guidoni Vero de Ualencia ciuitatis Tripolitanensis glorioso pontifici Philippus suorum minimus clericorum'; expl. (f. 140r): 'qui dominatus fuit toti orbi dictusque Monareba [sic] in semptebrione [sic]. Explicit liber Aristotelis de secretis secretorum siue de regimine principum uel regum uel dominorum'
  Personen
  Aristoteles (384 - 322 v.Chr.), auteur (apocrief), Philippus Tripolitanus (ca. 1243), vertaler
Titel
Ms. 476 - De ystoriis animalium; De generatione animalium; De problematibus; De secretis secretorum
Auteur, auteur (apocrief)
Aristoteles 384 - 322 v.Chr.
Vertaler
Willem van Moerbeke ca. 1215 - 1286 Bartholomaeus de Messina fl. 1258-1266 Philippus Tripolitanus ca. 1243-
Taal
Latijn
Datum
13de-14de eeuw
Datering (handschrift)
13de-14de eeuw
Collatie
Perkament, i + 140 ff. + i : ill.; 37 x 26 cm
Annotatie inhoud
Bovenvermelde titel staat op de versozijde van het voorste schutblad
Folio 140v blanco
Recto achterste schutblad (kolom a) bevat fragment 'Regimen sanitatis Salernitanum', inc.: 'Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant / hec tria: mens leta requies moderata dieta / Anglorum regi scripsit scola tota Salerni / Si vis incolumen si vis te reddere sanum'; expl.: 'Aer estas quies repletio gaudia sompnus / hec moderata iuuant immoderata nocent / ani clistere vulue pessariam iunge / auri siringa valet anagalia virge / nari nastale uel nastare nichil ob si vult propriare'
Recto achterste schutblad (kolom b) bevat notitie: 'Millesimo IIIc LII et diem [habemus ?] septiam madii incepi cursum meum in medicina'
Verso achterste schutblad bevat pennenproeven (voornamelijk citaten kerkvaders) en notitie: 'Qui scripsit hec scripta sua dextera sit benedicta / Et hoc fuit Gregorius de Campo qui scripsit hanc / litteram XIa die februarii anno XLIIIIto et posuit / hic signum suum manuale in signum omnium premissorum / Ita est G de Campo'
Vormelijk aspect
gedecoreerde initialen|Q63872683, gehistorieerde initialen|Q4924460
Band
Middeleeuwse band, klamp met wapenschild Duinenabdij; sporen van doppen; donkerbruin leer met blindstempeling met dierenmotieven; houten platten; vijf ribben; gerestaureerd in 1952
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Duinenklamp; Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 539-541
Aristoteles, De historia animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka. Pars prima: lib. I-V, eds. P. Beullens - F. Bossier (Corpus philosophorum medii aevi. Aristoteles Latinus XVII.2.I.1), Leiden: Brill, 2000
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 63, 78, 178
Cadden, J. Nothing natural is shameful : sodomy and science in late medieval Europe, (Middle Ages series), Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2013
de Leemans, P. - Goyens, M. Aristotle's Problemata in different times and tongues, (Mediaevalia Lovaniensia, ser. 1, studia 39), Leuven: Leuven University Press, 2006, p. 3, 4, 6
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 377, 389-390
G. Lacombe, Aristoteles Latinus: Codices, Roma: Libreria dello Stato, 1939, Vol. I, # 155
Thorndike, L. - P. Kibre, A Catalogue of Incipits of Mediaeval Scientific Writings in Latin, Cambridge, MA: Mediaeval Academy, 1963 en supplementen (online via: http://cctr1.umkc.edu/search), n. 0216N, 0385B, 0387E, 1269G
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Besloten wereld, open boeken, Brugge

Over Aristoteles

Aristoteles (Oudgrieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) was een Griekse filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie. Hij was lid van Plato's filosofische Akademeia en diens invloed is dan ook aanwezig in Aristoteles' werk, hoewel Aristoteles een duidelijk van Plato afwijkende filosofische stroming vertegenwoordigt.

Biografie

Aristoteles was een zoon van de befaamde arts Nicomachus, lijfarts van koning Amyntas III van Macedonië (de grootvader van Alexander de Grote). Aristoteles is vroeg wees geworden. Hij werd opgevoed door zijn oom Proxenus. Op zeventienjarige leeftijd vertrok hij naar Athene en werd als leerling opgenomen in Plato's academie, die hij pas twintig jaar later, na Plato's dood in 347 v.Chr., weer verliet.

Aristoteles mag gezien worden als de eerste homo universalis,…Lees verder op Wikipedia