Handschrift
Latijn

Ms. 406 - Vita sancti Gregorii in duabus personis, videlicet magistri et discipuli, metrice exarata [titel fenestra...

12de eeuw; ca. 1150
12de eeuw; ca. 1150 (1135)
[Anoniem] (auteur)

Ms. 406 - Vita sancti Gregorii in duabus personis, videlicet magistri et discipuli, metrice exarata [titel fenestra...

12de eeuw; ca. 1150
12de eeuw; ca. 1150 (1135)
Titel
Ms. 406 - Vita sancti Gregorii in duabus personis, videlicet magistri et discipuli, metrice exarata [titel fenestra]
Auteur
[Anoniem]
Uniforme titel
Vita Gregorii versibus conscripta
Taal
Latijn
Datum
12de eeuw; ca. 1150
Datering (handschrift)
12de eeuw; ca. 1150 (1135)
Collatie
Perkament (Wikidata Q226697), ii + 66 ff. + i : ill.; 16 x 11 cm
Annotatie inhoud
De voorste twee schutbladen zijn afkomstig uit een 13de-eeuwse Latijnse grammatica, inc.: '... potest fit sit precedentis sillabe uel sequentis. R predictam regulam tenentes hanc'
Folio's 1r-2v bevatten een overzicht van de 87 hoofdstukken: 'Capituli sequentis opusculi'
Inc. prol. (f. 3r): 'Incipit vita sancti Gregorii in duabus personis, videlicet magistri et discipuli, metrice exarata. I. Discipulus. Cum omnis aecclesiasticae disciplinae profectus uerbo et exemplo eorum'. Inc. (f. 5r): 'Incipit vita sancti Gregorii. Ex Rome roseo prorupit flosculus orto / viuificis teretem qui replens fluctibus orbem / Exsatiat plebes per germinis alta fideles'; expl. (f. 62v): 'Et uoluisse bona eius dat gratia sola. Explicit vita S. Gregorii'. Inc. vervolg (f. 63r): 'Vita Deus rerum quem contremit omne creatum'; expl. (f. 65r): 'Quod manus est et idem iudex Deus et pater idem'
Tussen de voorlaatste en de laatste katern is een brede strook perkament, afkomstig uit een 12de-eeuws handschrift, ter versteviging ingebonden
Folio 65v bevat een hymne met muzieknotatie, inc.: 'Fortissime spirituum uniuerse carnis [Num. 16:22] Criste Iesu unice patris'
Folio 66r bevat een 17de-eeuwse aantekening: 'Vita haec sancti Gregorii metrica est correcta et aucta, cui addita est prosa carmina explanans. Haec omnia fecit unus religiosus Dunensis, anno 1666, et seruantur apud fratrem Edmundum Schipman, priorem Dunensem tunc temporis. Ita est. Edmundus Schipman prior Dunensis. Actum 15 Maii 1667. Nauclerus ad alta. F. Edmundus'
Folio 66v blanco
Vormelijk aspect
lombarden|Q28670094, miniaturen|Q8362, muzieknotatie|Q233861, gotische textualis; early gothic script
Band
Middeleeuwse band, bruin leer met blindstempeling (zwaar beschadigd, fragmenten op lederen conservatieband gekleefd); kartonnen platten; 3 ribben; fenestra; restauratie in 2002
Eigendomsmerk
Cisterciënzerabdij Ter Doest (S.O.Cist.), Cisterciënzerabdij Ten Duinen (S.O.Cist.), Stempel(s) Duinenkruisje
Bibliografie
De Poorter, A., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges (Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique 2), Gembloux: Duculot, 1934, p. 456-457
Busine, L. - Ludo Vandamme e.a., Besloten wereld, open boeken: Middeleeuwse handschriften in dialoog met actuale kunst, Tielt: Lannoo, 2002, p. 78, 110, 144-145
Devos, P., 'Le mystérieux épisode final de la Vita Gregorii de Jean Diacre', ('Analecta Bollandiana', 82), 1964, 355-381
Hoste, Anselm. De handschriften van Ter Doest. Steenbrugge: Sint-Pietersabdij, 1993, p. 212
Isaac, M.T., Les livres manuscrits de l'Abbaye des Dunes d'après le catalogue du XVIIe siècle (Livre - Idées - Société 4), Verviers: Gason, 1984, p. 115-116, 307
Le Loup, W. e.a., Vlaamse kunst op perkament: handschriften en miniaturen te Brugge van de 12de tot de 16de eeuw, Brugge: Stadsbestuur, 1981, p. 109-110
Schmidt, Paul Gerhard, Eine metrische Fassung der «Vita Gregorii» des Johannes Hymmonides (MS Brügge 406, BHL 3644a), in: Aevum inter utrumque. Mélanges offerts à Gabriel Sanders, professeur émérite à l'Université de Gand cur. M. Van Uytfanghe - R. Demeulenaere, Steenbrugge-'s Gravenhage 1991 (Instrumenta patristica 23), 379-383
van Belleghem, Doenja (ed.), De Duinenhandschriften : over de manuscripten van de cisterciënzerabdij Ten Duinen in het Grootseminarie Brugge en de Openbare bibliotheek Brugge, Brugge: Openbare Bibliotheek, 2016
Online catalogue description by Dr. Evelien Hauwaerts (Public Library Bruges). Online catalogusbeschrijving door Dr. Evelien Hauwaerts (Openbare Bibliotheek Brugge)
Bibliografische annotatie
Microfilm beschikbaar op aanvraag
Tentoonstelling
Mmmonk: Middeleeuwse Monastieke Manuscripten - Open - Netwerk - Kennis, https://mmmonk.be/
Besloten wereld, open boeken, Brugge
Vlaamse kunst op perkament, Brugge, 1981